-21.43%
VGA Asus N210 512MB, DDR3, có cổng DVI, HDMI, VGA, EN210/DI/512MD3/V2(LP)

VGA Asus N210 512MB, DDR3, có cổng DVI, HDMI, VGA, EN210/DI/512MD3/V2(LP)

Tạm hết hàng

Bảo hành: 1 tháng

Out of stock

Mô tả sản phẩm

VGA Asus N210 512MB, DDR3, có cổng DVI, HDMI, VGA, EN210/DI/512MD3/V2(LP)