-10.00%

Thùng cáp mạng Golden Link - 4 Pair SFTP Cat 5e (Xanh Dương) 305m Chống Nhiễu - Taiwan

1,500,000 VNĐ 1,350,000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Thùng cáp mạng Golden Link - 4 Pair SFTP Cat 5e (Xanh Dương) 305m Chống Nhiễu - Taiwan