-8.82%

Thùng cáp mạng Golden Link - 4 Pair SFTP Cat 5e (Xanh Dương) 305m Chống Nhiễu - Taiwan

1,700,000 đ 1,550,000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Thùng cáp mạng Golden Link - 4 Pair SFTP Cat 5e (Xanh Dương) 305m Chống Nhiễu - Taiwan