-25.00%

Pin Laptop Samsung R428 R418 R420 R429 R430 R439 R519 R522 R440 R460 R462 R463 R464 R465 R466 R467 R468 R470 R478 R480 R505, R507, R517, R518, R522 R718, R720, X360, NP300E,RV409

400,000 VNĐ 300,000 VNĐ

Bảo hành: 6 tháng

Mô tả sản phẩm

Pin Laptop Samsung R428 R418 R420 R429 R430 R439 R519 R522 R440 R460 R462 R463 R464 R465 R466 R467 R468 R470 R478 R480 R505, R507, R517, R518, R522 R718, R720, X360, NP300E,RV409