-8.70%

Máy tính HP Compaq , Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz, 4GB RAM, 60GB SSD (cũ)

1,150,000 đ 1,050,000 VNĐ

Bảo hành: 1 tháng

Chuyên mục: Máy Bàn

Mô tả sản phẩm

Máy tính HP Compaq , Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz, 4GB RAM, 60GB SSD (cũ)