-20.00%

Đế tản nhiệt laptop Cordie N19- 1 fan/ NCP 063 (Up to 14 Inch)

150,000 đ 120,000 VNĐ

Bảo hành: 1 tháng

Mô tả sản phẩm

Đế tản nhiệt laptop Cordie n19- 1 fan/ NCP 063