-12.50%

Dây nối dài loa đầu âm đầu dương chuẩn 3.5 dài 5m ( Loại tốt )

80,000 VNĐ 70,000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Dây nối dài loa đầu âm đầu dương chuẩn 3.5 dài 5m