-21.43%
Dây chuyển từ jack 3.5 ly sang 2 đầu bông sen cái

Dây chuyển từ jack 3.5 ly sang 2 đầu bông sen cái dài 1.5m

70,000 VNĐ 55,000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Dây chuyển từ jack 3.5 ly sang 2 đầu bông sen cái dài 1.5m