-50.00%

Dây cáp mạng loại tốt chuyên Bootrom, chỗng nhiễu

10,000 VNĐ 5,000 VNĐ

Chuyên mục: Thiết bị mạng

Mô tả sản phẩm

Dây cáp mạng loại tốt màu cam bóng chuyên Bootrom nhé, chỗng nhiễu