-28.57%

Đầu nối USB 3.0

70,000 đ 50,000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Đầu nối USB 3.0