-33.33%

Đầu chuyển USB 3.0 to Mini PCIE mSATA SSD

300,000 VNĐ 200,000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Đầu chuyển USB 3.0 to Mini PCIE mSATA SSD