-16.67%

Đầu chuyển USB 3.0 chuẩn A thành chuẩn B

60,000 đ 50,000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Đầu chuyển USB 3.0 chuẩn A thành chuẩn B