-20.00%

Đầu chuyển SSD mSata 1.8" to Sata 2.5" mini

100,000 VNĐ 80,000 VNĐ

Bảo hành: 1 tháng

Mô tả sản phẩm

Đầu chuyển SSD mSata 1.8" to Sata 2.5" mini