-20.00%

Đầu chuyển ổ cứng 2.5 Laptop to 3.5 Desktop IDE

100,000 VNĐ 80,000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Đầu chuyển ổ cứng 2.5 Laptop to 3.5 Desktop IDE