Đầu chuyển IDE to Sata cho ổ cứng 3.5, 2.5 inch

80,000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Đầu chuyển IDE to Sata cho ổ cứng 3.5, 2.5 inch