-40.00%

Đầu cáp RJ45 tốt

5,000 VNĐ 3,000 VNĐ

Chuyên mục: Thiết bị mạng

Mô tả sản phẩm

Giá bán: 3000đ/cái