-1.67%

Case VSP Chassis B15 Gaming (không kèm fan led)

600,000 đ 590,000 VNĐ

Chuyên mục: Case & Nguồn PC

Mô tả sản phẩm

Case VSP Chassis B15 Gaming (không kèm fan led)