-12.80%

CÁP MẠNG GOLDEN LINK PLATINUM SFTP CAT 5E MADE IN TAIWAN ( cam/ Trắng)

1,250,000 đ 1,090,000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

CÁP MẠNG GOLDEN LINK PLATINUM SFTP CAT 5E MADE IN TAIWAN ( cam/ Trắng)