-40.00%

Box chuyển SSD mSata 1.8" sang Sata 2.5"

300,000 VNĐ 180,000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Box chuyển SSD mSata 1.8" sang Sata 2.5"