-60.00%

Bao đựng ổ cứng ngoài WD 2.5 inch

150,000 VNĐ 60,000 VNĐ

Mô tả sản phẩm

Bao đựng ổ cứng ngoài WD 2.5 inch