-16.67%

Bàn phím Laptop HP CQ43, Pavilion G4, G4-1000, G4-1100, G4-1200, G4-1300, G6, G6-1000, G6-1100, G6-1200 HP 1000, HP 2000-2A00, 2000-2B00, 2000-2C00, 2000-2D00, BF00 Compaq 430 431 435 450 630 631 635 650 655, CQ43-100, CQ43-200, CQ43-300, CQ43-400, CQ45 CQ57-200, CQ57-300, CQ57-400

300,000 đ 250,000 VNĐ

Bảo hành: 6 tháng

Mô tả sản phẩm

Bàn phím Laptop HP CQ43, Pavilion G4, G4-1000, G4-1100, G4-1200, G4-1300, G6, G6-1000, G6-1100, G6-1200 HP 1000, HP 2000-2A00, 2000-2B00, 2000-2C00, 2000-2D00, BF00 Compaq 430 431 435 450 630 631 635 650 655, CQ43-100, CQ43-200, CQ43-300, CQ43-400, CQ45 CQ57-200, CQ57-300, CQ57-400