-12%
Bàn phím HP Pavilion DV4000 DV4100 DV4200 DV4300 DV4400 Dùng cho các loạ máy HP DV4000, DV4005, DV4020, DV4030, DV4040, DV4100, DV4100, DV4103AP, DV4104AP, DV4105AP, DV4106AP, DV4107AP, DV4108AP, DV4109AP, DV4118AP, DV4119AP, DV4120AP, DV4121AP, DV4122AP, DV4122EA, DV4123AP, DV4124AP, DV4124EA, DV4125US, DV4126AP, DV4126EA, DV4127AP, DV4129EA, DV4130AP, DV4131EA, DV4134EA, DV4135EA, DV4137EA, DV4138EA, DV4139EA, DV4140EA, DV4141EA, DV4143EA, DV4144EA, DV4145EA, DV4146EA, DV4148EA, DV4149EA

Bàn phím HP Pavilion DV4000 DV4100 DV4200 DV4300 DV4400 Dùng cho các loạ máy HP DV4000, DV4005, DV4020, DV4030, DV4040, DV4100, DV4100, DV4103AP, DV4104AP, DV4105AP, DV4106AP, DV4107AP, DV4108AP, DV4109AP, DV4118AP, DV4119AP, DV4120AP, DV4121AP, DV4122AP, DV4122EA, DV4123AP, DV4124AP, DV4124EA, DV4125US, DV4126AP, DV4126EA, DV4127AP, DV4129EA, DV4130AP, DV4131EA, DV4134EA, DV4135EA, DV4137EA, DV4138EA, DV4139EA, DV4140EA, DV4141EA, DV4143EA, DV4144EA, DV4145EA, DV4146EA, DV4148EA, DV4149EA

250,000 VNĐ 220,000 VNĐ

Bảo hành: 6 tháng

Chuyên mục:

Mô tả sản phẩm

 Bàn phím HP Pavilion DV4000 DV4100 DV4200 DV4300 DV4400
Dùng cho các loạ máy HP DV4000, DV4005, DV4020, DV4030, DV4040, DV4100, DV4100, DV4103AP, DV4104AP, DV4105AP, DV4106AP, DV4107AP, DV4108AP, DV4109AP, DV4118AP, DV4119AP, DV4120AP, DV4121AP, DV4122AP, DV4122EA, DV4123AP, DV4124AP, DV4124EA, DV4125US, DV4126AP, DV4126EA, DV4127AP, DV4129EA, DV4130AP, DV4131EA, DV4134EA, DV4135EA, DV4137EA, DV4138EA, DV4139EA, DV4140EA, DV4141EA, DV4143EA, DV4144EA, DV4145EA, DV4146EA, DV4148EA, DV4149EA