-17.14%

Bàn phím Acer Aspire 5830: 5830G, 5755, 5830T, E1-510, E1-522, E1-530, E1-532, V3-571, V3-731, V3-551, V3-551G, V3-571,E1-572, V3-571G, V3-731, V3-772G 5830G, 5755, 5830T, E1-510, E1-522, E1-530, E1-532, V3-571, V3-731, V3-551, V3-551G, V3-571, V3-571G, V3-731, V3-772G E5-571

350,000 đ 290,000 VNĐ

Bảo hành: 6 tháng

Chuyên mục: Bàn phím Laptop

Mô tả sản phẩm

Bàn phím Acer Aspire 5830: 5830G, 5755, 5830T, E1-510, E1-522, E1-530, E1-532, V3-571, V3-731, V3-551, V3-551G, V3-571,E1-572, V3-571G, V3-731, V3-772G 5830G, 5755, 5830T, E1-510, E1-522, E1-530, E1-532, V3-571, V3-731, V3-551, V3-551G, V3-571, V3-571G, V3-731, V3-772G E5-571