VGA cày trâu

VGA Asus RX470 4GB Mining

Tạm hết hàng

VGA Asus RX470 4GB Mining

Bảo hành 24 tháng

VGA Maxsun RX580 8G 2 Fan

Tạm hết hàng

VGA Maxsun RX580 8G 2 Fan

Bảo hành 24 tháng

VGA Palit GTX1060 6G Jetstream 2 Fan

Tạm hết hàng

VGA Palit GTX1060 6G Jetstream 2 Fan

Bảo hành 36 tháng

VGA Zotac AMP GTX1060 6G 2 Fan

Tạm hết hàng

VGA Zotac AMP GTX1060 6G 2 Fan

Bảo hành 36 tháng

VGA Asus P104 4G D5 2 Fan

Tạm hết hàng

VGA Asus P104 4G D5 2 Fan

Bảo hành 12 tháng

VGA Zotac P104 4G D5 2 Fan

Tạm hết hàng

VGA Zotac P104 4G D5 2 Fan

Bảo hành 12 tháng

VGA Zotac GTX1080 8G 2 Fan

Tạm hết hàng

VGA Zotac GTX1080 8G 2 Fan

Bảo hành 36 tháng