Máy Bàn

Máy bàn giá rẻ (ram 2GB, HDD 80GB, case nguồn cũ)
990,000 đ 1,100,000 đ

Máy bàn giá rẻ (ram 2GB, HDD 80GB, case nguồn cũ)

Bảo hành 1 tháng

1,100,000 VNĐ 990,000 VNĐ Mua Online

-10%
Máy bàn cũ DG33, Ram 4GB, CPU E7500, HDD 80GB
1,490,000 đ 1,700,000 đ

Máy bàn cũ G33, Ram 4GB, CPU E7500, HDD 80GB

Bảo hành 1 tháng

1,700,000 VNĐ 1,490,000 VNĐ Mua Online

-12.35%
Máy bàn cũ E8500,Main Asus G41 Ram DDR3 4GB, HDD 160GB
1,590,000 đ 2,000,000 đ

Máy bàn cũ E8500,Main Asus G41 Ram DDR3 4GB, HDD 160GB

Bảo hành 1 tháng

2,000,000 VNĐ 1,590,000 VNĐ Mua Online

-20.5%
Máy bàn cũ E7500, Mainboard Gigabyte G31, RAM 4GB, HDD 160GB
1,790,000 đ 2,100,000 đ

Máy bàn cũ E7500, Case mới, Nguồn mới, Mainboard Gigabyte G31, RAM 4GB, HDD 160GB

Bảo hành 3 năm

2,100,000 VNĐ 1,790,000 VNĐ Mua Online

-14.76%
Máy Tính Đồng Bộ HP Compaq 8200 Elite G620, Ram 4GB, HDD 250GB
2,090,000 đ 3,000,000 đ

Máy Tính Đồng Bộ HP Compaq 8200 Elite G620, Ram 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 1 tháng

3,000,000 VNĐ 2,090,000 VNĐ Mua Online

-30.33%
Máy Tính Đồng Bộ HP Compaq 8200 Elite G840, Ram 4GB, HDD 250GB
2,190,000 đ 2,500,000 đ

Máy Tính Đồng Bộ HP Compaq 8200 Elite G840, Ram 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 1 tháng

2,500,000 VNĐ 2,190,000 VNĐ Mua Online

-12.4%
Máy bàn G2130 3.2Ghz, Main Gigabyte B75 (Cũ ) có cổng USB 3.0, DVI, VGA Sata III, RAM 4GB , HDD 250GB
2,550,000 đ 3,200,000 đ

Máy bàn G2130 3.2Ghz, Main Gigabyte B75 (Cũ ) có cổng USB 3.0, DVI, VGA Sata III, RAM 4GB , HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

3,200,000 VNĐ 2,550,000 VNĐ Mua Online

-20.31%
Máy bàn i3 4160 3.6Ghz , RAM 4GB, Main Gigabyte H81M-DS2 chính hãng, HDD 250GB
2,650,000 đ 3,000,000 đ

Máy bàn G2020 2.9Ghz, Main Gigabyte B75 có cổng USB 3.0, DVI, VGA Sata III, RAM 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

3,000,000 VNĐ 2,650,000 VNĐ Mua Online

-11.67%
Máy bàn i3 4160 3.6Ghz , RAM 4GB, Main Gigabyte H81M-DS2 chính hãng, HDD 250GB
2,740,000 đ 3,000,000 đ

Máy bàn G2030 3.0Ghz, Main Gigabyte B75 có cổng USB 3.0, DVI, VGA Sata III, RAM 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

3,000,000 VNĐ 2,740,000 VNĐ Mua Online

-8.67%
Máy bộ Dell Optiplex G840,Ram 4GB, HDD 250GB, DVD RW
2,750,000 đ 3,500,000 đ

Máy bộ Dell Optiplex G840,Ram 4GB, HDD 250GB, DVD RW

Bảo hành 1 tháng

3,500,000 VNĐ 2,750,000 VNĐ Mua Online

-21.43%
Máy bộ Dell Optiplex G860
2,770,000 đ 3,000,000 đ

Máy bộ Dell Optiplex G860, ram 4GB,HDD 160GB, DVD RW

Bảo hành 1 tháng

3,000,000 VNĐ 2,770,000 VNĐ Mua Online

-7.67%
Máy bàn i3-2120 3.3GHz, Main Gigabyte B75 có cổng USB 3.0, DVD, Sata III, RAM 4GB Kingmax, HDD 250GB
3,090,000 đ 4,000,000 đ

Máy bàn i3-2100 3.1GHz, Main Gigabyte B75 Renew có cổng USB 3.0, DVD, Sata III, RAM 4GB , HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

4,000,000 VNĐ 3,090,000 VNĐ Mua Online

-22.75%
Máy bàn i3 4160 3.6Ghz , RAM 4GB, Main Gigabyte H81M-DS2 chính hãng, HDD 250GB
3,150,000 đ 4,000,000 đ

Máy bàn Core i3-2120 3.3Ghz, Main Gigabyte B75 có cổng USB 3.0, Sata III, DVI, RAM 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

4,000,000 VNĐ 3,150,000 VNĐ Mua Online

-21.25%
Máy bàn cũ i3 2120, Ram 4GB, HDD 250GB, Card N630 2GB, chơi liên minh Fifa bao mượt
3,190,000 đ 3,500,000 đ

Máy bàn cũ i3 2120, Main Asus H61, Ram 4GB, HDD 250GB, Card N630 2GB, chơi liên minh Fifa bao mượt

Bảo hành 1 tháng

3,500,000 VNĐ 3,190,000 VNĐ Mua Online

-8.86%
Máy bàn i3 4160 3.6Ghz , RAM 4GB, Main Gigabyte H81M-DS2 chính hãng, HDD 250GB
3,350,000 đ 4,500,000 đ

Máy bàn i3-3210 3.2GHz, Main Gigabyte B75 có cổng USB 3.0, DVI, VGA Sata III, RAM 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

4,500,000 VNĐ 3,350,000 VNĐ Mua Online

-25.56%
Máy bàn i3-3240 3.4GHz, Main Gigabyte B75 có cổng USB 3.0, DVI, VGA Sata III, RAM 4GB, HDD 250GB
3,390,000 đ 3,500,000 đ

Máy bàn i3-3240 3.4GHz, Main Gigabyte B75 có cổng USB 3.0, DVI, VGA Sata III, RAM 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

3,500,000 VNĐ 3,390,000 VNĐ Mua Online

-3.14%
Máy bộ Dell Optiplex i3 2100,Ram Kingmax 4GB, HDD 250GB, DVD RW
3,490,000 đ 4,000,000 đ

Máy bộ Dell Optiplex i3 2100,Ram 4GB, HDD 250GB, DVD RW

Bảo hành 1 tháng

4,000,000 VNĐ 3,490,000 VNĐ Mua Online

-12.75%
Máy bàn i3 4160 3.6Ghz , RAM 4GB, Main Gigabyte H81M-DS2 chính hãng, HDD 250GB
3,590,000 đ 4,500,000 đ

Máy bàn i5 2400s max 3.3Ghz, Mainboard Gigabyte B75 có cổng USB 3.0, DVI, Sata III, RAM 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

4,500,000 VNĐ 3,590,000 VNĐ Mua Online

-20.22%
Máy bàn i3 4160 3.6Ghz , RAM 4GB, Main Gigabyte H81M-DS2 chính hãng, HDD 250GB
3,650,000 đ 4,500,000 đ

Máy bàn i5 2400 max 3.4Ghz, Mainboard Gigabyte B75 có cổng VGA, DVI, USB 3.0, RAM 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

4,500,000 VNĐ 3,650,000 VNĐ Mua Online

-18.89%
Máy bàn i3 4160 3.6Ghz , RAM 4GB, Main Gigabyte H81M-DS2 chính hãng, HDD 250GB
3,690,000 đ 4,500,000 đ

Máy bàn i5 2320 max 3.3Ghz, Mainboard Gigabyte B75 có cổng VGA, DVI, USB 3.0, RAM 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

4,500,000 VNĐ 3,690,000 VNĐ Mua Online

-18%
Máy bàn G3240, 3.10Ghz, RAM 4GB, Main Asrock H81 chính hãng, HDD 250GB
3,790,000 đ 4,500,000 đ

Máy bàn G3240, 3.10Ghz, RAM 4GB, Main Asrock H81 chính hãng, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

4,500,000 VNĐ 3,790,000 VNĐ Mua Online

-15.78%
Máy bàn i5 3330 max 3.20Ghz, Mainboard Gigabyte B75 có cổng VGA, DVI, USB 3.0, RAM 4GB, HDD 250GB
3,850,000 đ 4,500,000 đ

Máy bàn i5 3330 max 3.20Ghz, Mainboard Gigabyte B75 có cổng VGA, DVI, USB 3.0, RAM 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

4,500,000 VNĐ 3,850,000 VNĐ Mua Online

-14.44%
Máy bộ Dell Optiplex i5 2300,Ram Kingmax 4GB, HDD 250GB, DVD RW
4,050,000 đ 4,500,000 đ

Máy bộ Dell Optiplex i5 2300,Ram 4GB, HDD 250GB, DVD RW

Bảo hành 1 tháng

4,500,000 VNĐ 4,050,000 VNĐ Mua Online

-10%
Máy bàn i5 3470 max 3.6Ghz, Mainboard Gigabyte/Asus B75, RAM 4GB, HDD 250GB
4,070,000 đ 4,500,000 đ

Máy bàn i5 3470 max 3.6Ghz, Mainboard Gigabyte B75 có cổng DVI, USB 3.0, Sata III, RAM 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

4,500,000 VNĐ 4,070,000 VNĐ Mua Online

-9.56%
Máy bàn i3 4160 3.6Ghz , RAM 4GB, Main Gigabyte H81M-DS2 chính hãng, HDD 250GB
4,090,000 đ 4,500,000 đ

Máy bàn i5 3450 max 3.5Ghz, Mainboard Gigabyte B75 có cổng DVI, USB 3.0, Sata III, RAM 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

4,500,000 VNĐ 4,090,000 VNĐ Mua Online

-9.11%
Máy bàn i5 3470 max 3.6Ghz, Mainboard Gigabyte/Asus B75, RAM 4GB, HDD 250GB
4,190,000 đ 4,600,000 đ

Máy bàn i5 3570 max 3.8Ghz, Mainboard Gigabyte B75 có cổng USB 3.0, DVI, Sata III, RAM 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

4,600,000 VNĐ 4,190,000 VNĐ Mua Online

-8.91%
Máy bàn i3 4130 3.4Ghz (Tray), RAM 4GB Kingmax, Main Gigabyte H81, HDD 250GB
4,650,000 đ 5,500,000 đ

Máy bàn i3 4130 3.4Ghz (Tray), RAM 4GB, Main Gigabyte H81, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

5,500,000 VNĐ 4,650,000 VNĐ Mua Online

-15.45%
Máy bàn i3 4160 3.6Ghz , RAM 4GB, Main Gigabyte H81M-DS2 chính hãng, HDD 250GB
4,990,000 đ 55,000,000 đ

Máy bàn i3 4160 3.6Ghz , RAM 4GB, Main Gigabyte H81M-DS2 chính hãng, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

55,000,000 VNĐ 4,990,000 VNĐ Mua Online

-90.93%
Máy bộ Dell Optiplex i7 2600S,Ram Kingmax 4GB, HDD 250GB, DVD RW
5,150,000 đ 5,600,000 đ

Máy bộ Dell Optiplex i7 2600S,Ram 4GB, HDD 250GB, DVD RW

Bảo hành 1 tháng

5,600,000 VNĐ 5,150,000 VNĐ Mua Online

-8.04%
Máy bàn i3 4170, 3.7Ghz, RAM 4GB Kingmax, Main Gigabyte H81, HDD 250GB
5,390,000 đ 6,000,000 đ

Máy bàn i3 4170, 3.7Ghz, RAM 4GB, Main Gigabyte H81, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

6,000,000 VNĐ 5,390,000 VNĐ Mua Online

-10.17%
Máy bàn cũ i7-2600 max 3.8Ghz, Main Gigabyte B75, Nguồn công suất thực 400W, RAM 4GB Kingmax, HDD 250GB, Tản nhiệt khí mới cực mát
5,450,000 đ 6,000,000 đ

Máy bàn cũ i7-2600s max 3.8Ghz, Main Gigabyte B75, Nguồn công suất thực 400W, RAM 4GB, HDD 500GB

Bảo hành 3 năm

6,000,000 VNĐ 5,450,000 VNĐ Mua Online

-9.17%
Máy bàn cũ G3250, 3.2Ghz, RAM 4GB, Main Giga H81,HDD 250GB
5,750,000 đ 5,990,000 đ

Máy bàn i3 7100, 3.9Ghz, RAM DDR4 4GB bus 2400, HDD WD 250GB Sata III, Main MSI H110M PRO-D

Bảo hành 3 năm

5,990,000 VNĐ 5,750,000 VNĐ Mua Online

-4.01%
Máy bàn i3 6100, 3.7Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB, Main MSI Pro H110M, nguồn công suất thực Antec 300w (Khởi động Win chỉ vài giây)
6,050,000 đ 6,800,000 đ

Máy bàn i3 4170, 3.7Ghz, SSD 120GB, RAM 4GB, Main Gigabyte H81 (Khởi động Win chỉ 3 giây)

Bảo hành 3 năm

6,800,000 VNĐ 6,050,000 VNĐ Mua Online

-11.03%
Máy bàn i3 4160 3.6Ghz , RAM 4GB, Main Gigabyte H81M-DS2 chính hãng, HDD 250GB
6,690,000 đ 7,500,000 đ

Máy bàn i5 2400 max 3.4Ghz, VGA RX560 4GB, Mainboard Gigabyte B75, RAM 4GB, HDD 250GB (Chơi được PUPG)

Bảo hành 3 năm

7,500,000 VNĐ 6,690,000 VNĐ Mua Online

-10.8%
Case Vision
7,140,000 đ 7,700,000 đ

Máy bàn i3 6100, 3.7Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB, Mainboard Asrock H110M (Khởi động Win chỉ vài giây)

Bảo hành 3 năm

7,700,000 VNĐ 7,140,000 VNĐ Mua Online

-7.27%
Máy bàn Q6700, HDD 160GB, RAM 4GB

Tạm hết hàng

Máy bàn Q6700, RAM 4GB, VGA 1GB, HDD 160GB

Bảo hành 3 năm

-17%
×

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG CỦA BẠN

Khách hàng đã có tài khoản

Đặt hàng không cần tài khoản

*

*

*