Pin, Adapter, Màn hình Laptop

ADAPTER LCD 12V 5A
130,000 đ 150,000 đ

ADAPTER LCD 12V 5A

Bảo hành 1 tháng

-13.33%
Adapter LCD LG 19V - 2.1A
190,000 đ 250,000 đ

Adapter LCD LG 19V - 2.1A

Bảo hành 1 tháng

-24.00%
Adpater máy tính tiền 24V- 2A
220,000 đ 350,000 đ

Adpater máy tính tiền 24V- 2A

Bảo hành 3 tháng

-37.14%
Adapter HP 18.5V, 3.5A kim lớn loại tốt
250,000 đ 270,000 đ

Adapter HP 18.5V, 3.5A kim lớn loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter Toshiba 19V, 3.42A loại tốt
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Toshiba 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter HP 19.5V, 3.33A kim lớn loại tốt
250,000 đ 270,000 đ

Adapter HP 19.5V, 3.33A kim lớn loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter samsung 19V-3.16A
250,000 đ 270,000 đ

Adapter samsung 19V-3.16A

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter asus 19v 2.1a đầu nokia
250,000 đ 270,000 đ

Adapter asus 19v 2.1a đầu nokia

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter Acer 19V, 3.42A loại tốt
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Acer 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter Hp 19.5V -  3.33A đầu vàng
250,000 đ 290,000 đ

Adapter Hp 19.5V - 3.33A đầu vàng

Bảo hành 6 tháng

-13.79%
Adapter Hp 19V - 4.74A đầu đạn
250,000 đ 290,000 đ

Adapter Hp 19V - 4.74A đầu đạn

Bảo hành 6 tháng

-13.79%
Adapter Hp 18.5V -  3.5A đầu vàng
250,000 đ 290,000 đ

Adapter Hp 18.5V - 3.5A đầu vàng

Bảo hành 6 tháng

-13.79%
Adapter ASUS 19V, 3.42A loại tốt
250,000 đ 300,000 đ

Adapter ASUS 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-16.67%
Adapter Lenovo 19V, 3.42A
250,000 đ 330,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 3.42A

Bảo hành 6 tháng

-24.24%
Adapter Toshiba 19V, 4.74A loại tốt
260,000 đ 270,000 đ

Adapter Toshiba 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-3.70%
Adapter Asus 19V - 1.75A
260,000 đ 270,000 đ

Adapter Asus 19V - 1.75A

Bảo hành 6 tháng

-3.70%
Adapter Lenovo 19V, 4.74A loại tốt
260,000 đ 270,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-3.70%
Adapter HP 19,5V - 3,33A  65W  Đầu đen
260,000 đ 280,000 đ

Adapter HP 19,5V - 3,33A 65W Đầu đen

Bảo hành 6 tháng

-7.14%
Adapter Lenovo 20v-4.5A - Chuẩn chân USB
260,000 đ 280,000 đ

Adapter Lenovo 20v-4.5A - Chuẩn chân USB

Bảo hành 6 tháng

-7.14%
Adapter Sony 19.5v, 4.7A loại tốt
260,000 đ 280,000 đ

Adapter Sony 19.5v, 4.7A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.14%
Adapter Dell 19.5V-2.31A kim nhỏ
260,000 đ 285,000 đ

Adapter Dell 19.5V-2.31A kim nhỏ

Bảo hành 6 tháng

-8.77%
Adapter Lenovo 20V, 3.25A loại tốt đầu kim to
260,000 đ 290,000 đ

Adapter Lenovo 20V, 3.25A loại tốt đầu kim to

Bảo hành 6 tháng

-10.34%
Adapter Dell 19.5V-3.34A đầu kim to lục giác
260,000 đ 290,000 đ

Adapter Dell 19.5V-3.34A đầu kim to lục giác

Bảo hành 6 tháng

-10.34%
Adapter HP Envy 19,5V - 2.31A 45W
260,000 đ 300,000 đ

Adapter HP Envy 19,5V - 2.31A 45W

Bảo hành 6 tháng

-13.33%
Adapter HP Envy 19,5V - 2.31A 45W
260,000 đ 300,000 đ

Adapter HP Envy 19,5V - 2.31A 45W

Bảo hành 6 tháng

-13.33%
Adapter Asus 19V, 4.74A loại tốt
260,000 đ 300,000 đ

Adapter Asus 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-13.33%
Adapter Acer 19V, 4.74A loại tốt đầu vàng
260,000 đ 300,000 đ

Adapter Acer 19V, 4.74A loại tốt đầu vàng

Bảo hành 6 tháng

-13.33%
Adapter HP 19V, 4.74A Kim to, loại tốt
260,000 đ 300,000 đ

Adapter HP 19V, 4.74A Kim to, loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-13.33%
Adapter Dell 19,5V-4.62A kim đầu nhỏ loại tốt
260,000 đ 300,000 đ

Adapter Dell 19,5V-4.62A kim đầu nhỏ loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-13.33%
Adapter Acer 19V- 3.42A đầu nhỏ
260,000 đ 350,000 đ

Adapter Acer 19V- 3.42A đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

-25.71%
Adapter Dell 19.5V  4.62A loại tốt
270,000 đ 280,000 đ

Adapter Dell 19.5V 4.62A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-3.57%
Adapter Lenovo 20v-3.25A - Chuẩn chân USB
270,000 đ 300,000 đ

Adapter Lenovo 20v-3.25A - Chuẩn chân USB

Bảo hành 6 tháng

-10.00%
Adapter Dell 19.5V-3.34A kim nhỏ
270,000 đ 300,000 đ

Adapter Dell 19.5V-3.34A kim nhỏ

Bảo hành 6 tháng

-10.00%
Adapter HP Envy 19,5V - 3.33A  65W
270,000 đ 300,000 đ

Adapter HP Envy 19,5V - 3.33A 65W

Bảo hành 6 tháng

-10.00%
Adapter Lenovo 20V, 4.5A loại tốt đầu kim to
280,000 đ 300,000 đ

Adapter Lenovo 20V, 4.5A loại tốt đầu kim to

Bảo hành 6 tháng

-6.67%
Adapter Dell 19.5V 4.62A đầu đạn nhỏ
280,000 đ 300,000 đ

Adapter Dell 19.5V 4.62A đầu đạn nhỏ

Bảo hành 6 tháng

-6.67%