Pin, Adapter, Màn hình Laptop

ADAPTER LCD 12V 5A
120,000 đ 150,000 đ

ADAPTER LCD 12V 5A

Bảo hành 1 tháng

-20.00%
Adapter LCD LG 12V-3A
160,000 đ 180,000 đ

Adapter LCD LG 12V-3A

-11.11%
Adapter LCD LG 19V - 2.1A
190,000 đ 200,000 đ

Adapter LCD LG 19V - 2.1A

Bảo hành 1 tháng

-5.00%
Adapter Hp 19V - 4.74A đầu đạn
200,000 đ 230,000 đ

Adapter Hp 19V - 4.74A đầu đạn

Bảo hành 6 tháng

-13.04%
Adapter Lenovo 19V, 3.42A
210,000 đ 230,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 3.42A

Bảo hành 6 tháng

-8.70%
Adapter Toshiba 19V - 4.74A
220,000 đ 250,000 đ

Adapter Toshiba 19V - 4.74A

Bảo hành 6 tháng

-12.00%
Adapter Laptop Asus 19v-2.37A
220,000 đ 270,000 đ

Adapter Laptop Asus 19v-2.37A

Bảo hành 6 tháng

-18.52%
Adapter Toshiba 19V, 3.42A loại tốt
220,000 đ 270,000 đ

Adapter Toshiba 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-18.52%
Adapter HP 18.5V, 3.5A loại tốt
220,000 đ 270,000 đ

Adapter HP 18.5V, 3.5A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-18.52%
Adapter HP 18.5V, 3.5A đầu vàng loại tốt
220,000 đ 300,000 đ

Adapter HP 18.5V, 3.5A đầu vàng loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-26.67%
Adapter Dell 19.5V, 3.34A loại tốt
240,000 đ 250,000 đ

Adapter Dell 19.5V, 3.34A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-4.00%
Adapter Acer 19V, 3.42A loại tốt
240,000 đ 270,000 đ

Adapter Acer 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-11.11%
Adapter Toshiba 19V, 4.74A loại tốt
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Toshiba 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter laptop Asus 19V - 1.75A
250,000 đ 270,000 đ

Adapter laptop Asus 19V - 1.75A

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter Lenovo 19V, 4.74A loại tốt
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter Asus 19V 2.1A đầu nhỏ
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Asus 19V 2.1A đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter samsung 19V-3.16A
250,000 đ 270,000 đ

Adapter samsung 19V-3.16A

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter Lenovo 20V ,4.5A
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Lenovo 20V ,4.5A

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter Lenovo 20v-3.25A - Chuẩn chân USB
250,000 đ 280,000 đ

Adapter Lenovo 20v-3.25A - Chuẩn chân USB

Bảo hành 6 tháng

-10.71%
Adapter Lenovo 20v-4.5A - Chuẩn chân USB
250,000 đ 280,000 đ

Adapter Lenovo 20v-4.5A - Chuẩn chân USB

Bảo hành 6 tháng

-10.71%
Adapter Sony 19.5v, 4.7A loại tốt
250,000 đ 280,000 đ

Adapter Sony 19.5v, 4.7A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-10.71%
Adapter Dell 19.5V  4.62A loại tốt
250,000 đ 280,000 đ

Adapter Dell 19.5V 4.62A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-10.71%
Adapter Dell 19.5V-3.34A kim nhỏ loại tốt
250,000 đ 280,000 đ

Adapter Dell 19.5V-3.34A kim nhỏ loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-10.71%
Adapter Lenovo 19V, 3.25A loại tốt đầu kim to
250,000 đ 290,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 3.25A loại tốt đầu kim to

Bảo hành 6 tháng

-13.79%
Adapter HP Envy 18,5V- 3.5A đầu kim nhỏ
250,000 đ 290,000 đ

Adapter HP Envy 18,5V- 3.5A đầu kim nhỏ

Bảo hành 6 tháng

-13.79%
Adapter HP 19V, 4.74A loại tốt
250,000 đ 300,000 đ

Adapter HP 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-16.67%
Adapter Acer 19V, 4.74A loại tốt
250,000 đ 300,000 đ

Adapter Acer 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-16.67%
Adapter Asus 19V, 4.74A loại tốt
250,000 đ 300,000 đ

Adapter Asus 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-16.67%
Adapter Laptop Asus 19V 3.42A đầu tròn vừa
250,000 đ 300,000 đ

Adapter Laptop Asus 19V 3.42A đầu tròn vừa

Bảo hành 6 tháng

-16.67%
BÀN PHÍM DELL INSPIRON 6400
250,000 đ 300,000 đ

BÀN PHÍM DELL INSPIRON 6400

Bảo hành 6 tháng

-16.67%
Adapter HP Envy 19,5V - 3,33A  65W
250,000 đ 300,000 đ

Adapter HP Envy 19,5V - 3,33A 65W

Bảo hành 6 tháng

-16.67%
Adapter Dell 19,5V-4.62A kim đầu nhỏ loại tốt
250,000 đ 300,000 đ

Adapter Dell 19,5V-4.62A kim đầu nhỏ loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-16.67%
Adapter ASUS 19V, 3.42A loại tốt
250,000 đ 300,000 đ

Adapter ASUS 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-16.67%
Adapter HP Envy 19,5V - 2.31A 65W Đầu đạn
250,000 đ 300,000 đ

Adapter HP Envy 19,5V - 2.31A 65W Đầu đạn

Bảo hành 6 tháng

-16.67%
Adapter Lenovo 20V- 2.25A
260,000 đ 280,000 đ

Adapter Lenovo 20V- 2.25A

Bảo hành 6 tháng

-7.14%
Adapter Samsung 19V - 4.74A loại tốt
260,000 đ 280,000 đ

Adapter Samsung 19V - 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.14%
Adapter Lenovo 20V- 2.25A đầu nhỏ
260,000 đ 300,000 đ

Adapter Lenovo 20V- 2.25A đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

-13.33%