Pin, Adapter, Màn hình Laptop

ADAPTER SONY 12V 5A
120,000 đ 150,000 đ

ADAPTER SONY 12V 5A

Bảo hành 1 tháng

-20.00%
Adapter HP 65W đầu nhỏ
150,000 đ 200,000 đ

Adapter HP 65W đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

-25.00%
Adapter ASUS 19V, 3.42A
160,000 đ 170,000 đ

Adapter ASUS 19V, 3.42A

Bảo hành 6 tháng

-5.88%
Adapter Acer 19V, 3.42A
160,000 đ 200,000 đ

Adapter Acer 19V, 3.42A

Bảo hành 6 tháng

-20.00%
Adapter Lenovo 19V, 3.42A
170,000 đ 180,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 3.42A

Bảo hành 6 tháng

-5.56%
Adapter samsung 19V-3.16A
170,000 đ 200,000 đ

Adapter samsung 19V-3.16A

Bảo hành 6 tháng

-15.00%
Adapter Sony 19,5V - 3,9A
170,000 đ 220,000 đ

Adapter Sony 19,5V - 3,9A

Bảo hành 6 tháng

-22.73%
Adapter Sony 19.5V, 4.7A
180,000 đ 220,000 đ

Adapter Sony 19.5V, 4.7A

Bảo hành 6 tháng

-18.18%
Adapter HP 18.5V 3.5A 65W đầu kim
180,000 đ 250,000 đ

Adapter HP 18.5V 3.5A 65W đầu kim

Bảo hành 6 tháng

-28.00%
Adapter Hp 19V - 4.74A đầu đạn
200,000 đ 230,000 đ

Adapter Hp 19V - 4.74A đầu đạn

Bảo hành 6 tháng

-13.04%
Adapter Acer 19V, 4.7A loại thường
200,000 đ 230,000 đ

Adapter Acer 19V, 4.7A loại thường

Bảo hành 6 tháng

-13.04%
Adapter Asus 19V 4.74A
200,000 đ 250,000 đ

Adapter Asus 19V 4.74A

Bảo hành 6 tháng

-20.00%
Adapter HP 19V, 4.74A loại thường
200,000 đ 250,000 đ

Adapter HP 19V, 4.74A loại thường

Bảo hành 6 tháng

-20.00%
Adapter Asus mini 19V 2.37A đầu trung
200,000 đ 280,000 đ

Adapter Asus mini 19V 2.37A đầu trung

Bảo hành 6 tháng

-28.57%
Adapter lenovo 19V 4,74A loại thường
210,000 đ 230,000 đ

Adapter lenovo 19V 4,74A loại thường

Bảo hành 6 tháng

-8.70%
Adapter laptop Sony Vaio 19.5V - 4.7A
210,000 đ 250,000 đ

Adapter laptop Sony Vaio 19.5V - 4.7A

Bảo hành 6 tháng

-16.00%
Adapter Lenovo 20V- 2.25A đầu nhỏ
210,000 đ 250,000 đ

Adapter Lenovo 20V- 2.25A đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

-16.00%
Adapter Asus mini 19V 1.75A đầu trung
220,000 đ 250,000 đ

Adapter Asus mini 19V 1.75A đầu trung

Bảo hành 6 tháng

-12.00%
Adapter Dell 19.5V, 3.34A
220,000 đ 250,000 đ

Adapter Dell 19.5V, 3.34A

Bảo hành 6 tháng

-12.00%
Adapter Toshiba 19V - 4.74A
220,000 đ 250,000 đ

Adapter Toshiba 19V - 4.74A

Bảo hành 6 tháng

-12.00%
Adapter Toshiba 19V - 4.74A
220,000 đ 250,000 đ

Adapter Toshiba 19V - 4.74A

Bảo hành 6 tháng

-12.00%
Adapter Laptop Asus 19v-2.37A
220,000 đ 270,000 đ

Adapter Laptop Asus 19v-2.37A

Bảo hành 6 tháng

-18.52%
Adapter Dell 19.5V-3.34A kim new
240,000 đ 280,000 đ

Adapter Dell 19.5V-3.34A kim new

Bảo hành 6 tháng

-14.29%
Adapter laptop Asus 19V - 1.75A
250,000 đ 270,000 đ

Adapter laptop Asus 19V - 1.75A

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter Asus 19V 2.1A đầu nhỏ
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Asus 19V 2.1A đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter Lenovo 20V ,4.5A
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Lenovo 20V ,4.5A

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter Asus 19V - 1,75A đầu nhỏ
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Asus 19V - 1,75A đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter Asus 19V, 3.42A loại tốt
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Asus 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter Toshiba 19V, 3.42A loại tốt
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Toshiba 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter Acer 19V, 3.42A loại tốt
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Acer 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter Toshiba 19V, 4.74A loại tốt
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Toshiba 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter Lenovo 19V, 4.74A loại tốt
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter HP 18.5V, 3.5A loại tốt
250,000 đ 270,000 đ

Adapter HP 18.5V, 3.5A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.41%