Pin, Adapter, Màn hình Laptop

Adapter Router TP-Link 5v đầu nhỏ
60,000 đ 70,000 đ

Adapter Router TP-Link 5v đầu nhỏ

70,000 VNĐ 60,000 VNĐ Mua Online

-14.29%
Adapter LCD LG 12V-4A BOX
140,000 đ 150,000 đ

Adapter LCD LG 12V-4A BOX

150,000 VNĐ 140,000 VNĐ Mua Online

-6.67%
Adapter ASUS 19V, 3.42A
160,000 đ

Adapter ASUS 19V, 3.42A

Bảo hành 6 tháng

160,000 VNĐ Mua Online

Adapter Lenovo 3.42
170,000 đ 180,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 3.42A

Bảo hành 6 tháng

180,000 VNĐ 170,000 VNĐ Mua Online

-5.56%
Adapter HP 65W đầu nhỏ
170,000 đ 200,000 đ

Adapter HP 65W đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

200,000 VNĐ 170,000 VNĐ Mua Online

-15%
Adapter Zin Acer 4.7A
170,000 đ 200,000 đ

Adapter Acer 19V, 3.42A

Bảo hành 6 tháng

200,000 VNĐ 170,000 VNĐ Mua Online

-15%
Adapter Toshiba 19V, 3.42A
180,000 đ

Adapter Toshiba 19V, 3.42A

Bảo hành 6 tháng

180,000 VNĐ Mua Online

Adapter HP 65W đầu kim
180,000 đ

Adapter HP 18.5V 3.5A 65W đầu kim

Bảo hành 6 tháng

180,000 VNĐ Mua Online

Adapter Sony 19,5V - 3,9A
190,000 đ 220,000 đ

Adapter Sony 19,5V – 3,9A

Bảo hành 6 tháng

220,000 VNĐ 190,000 VNĐ Mua Online

-13.64%
Adapter Acer 19V, 4.7A loại thường
200,000 đ 230,000 đ

Adapter Acer 19V, 4.7A loại thường

Bảo hành 6 tháng

230,000 VNĐ 200,000 VNĐ Mua Online

-13.04%
Adapter Hp 19V - 4.74A đầu đạn
200,000 đ 230,000 đ

Adapter Hp 19V – 4.74A đầu đạn

Bảo hành 6 tháng

230,000 VNĐ 200,000 VNĐ Mua Online

-13.04%
Adapter laptop Sony Vaio 19.5V - 4.7A
210,000 đ 250,000 đ

Adapter laptop Sony Vaio 19.5V – 4.7A

Bảo hành 6 tháng

250,000 VNĐ 210,000 VNĐ Mua Online

-16%
Adapter lenovo 19V 4,74A loại thường
210,000 đ 230,000 đ

Adapter lenovo 19V 4,74A loại thường

Bảo hành 6 tháng

230,000 VNĐ 210,000 VNĐ Mua Online

-8.7%
Adapter Toshiba 19V - 4.74A
220,000 đ 250,000 đ

Adapter Toshiba 19V – 4.74A

Bảo hành 6 tháng

250,000 VNĐ 220,000 VNĐ Mua Online

-12%
Adapter Laptop Asus 19v-2.37A
220,000 đ 270,000 đ

Adapter Laptop Asus 19v-2.37A

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ 220,000 VNĐ Mua Online

-18.52%
Adapter Lenovo 19V, 4.74A loại tốt
220,000 đ 270,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ 220,000 VNĐ Mua Online

-18.52%
Adapter Asus 19V 4.74AAdapter Asus 19V 4.74A
220,000 đ 250,000 đ

Adapter Asus 19V 4.74A

Bảo hành 6 tháng

250,000 VNĐ 220,000 VNĐ Mua Online

-12%
Adapter HP 19V, 4.74A
220,000 đ 250,000 đ

Adapter HP 19V, 4.74A loại thường

Bảo hành 6 tháng

250,000 VNĐ 220,000 VNĐ Mua Online

-12%
Adapter Dell 19.5V, 3.34A
220,000 đ 250,000 đ

Adapter Dell 19.5V, 3.34A

Bảo hành 6 tháng

250,000 VNĐ 220,000 VNĐ Mua Online

-12%
Adapter Dell 19,5V-4,62A kim đầu nhỏAdapter Dell 19,5V-4,62A kim đầu nhỏ
250,000 đ 280,000 đ

Adapter Dell 19,5V-4,62A kim đầu nhỏ

280,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-10.71%
Adapter laptop Asus 19V - 1.75A
250,000 đ 270,000 đ

Adapter laptop Asus 19V – 1.75A

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-7.41%
Adapter Asus 19V - 1,75A đầu nhỏ
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Asus 19V – 1,75A đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-7.41%
Adapter Asus 19V - 3.42A new kim nhỏ
250,000 đ 300,000 đ

Adapter Asus 19V – 3.42A new kim nhỏ

Bảo hành 6 tháng

300,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-16.67%
Adapter Dell 19.5V, 4.62A
250,000 đ 280,000 đ

Adapter Dell 19.5V, 4.62A

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-10.71%
Adapter Lenovo 20V ,4.5A
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Lenovo 20V ,4.5A

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-7.41%
Adapter Asus 19V 2.1A đầu nhỏ
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Asus 19V 2.1A đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-7.41%
Adapter Zin Acer 4.7A
260,000 đ

Adapter Acer 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

260,000 VNĐ Mua Online

Adapter HP Envy 19,5V- 3,33A đầu kim
260,000 đ

Adapter HP Envy 19,5V- 3,33A đầu kim

Bảo hành 6 tháng

260,000 VNĐ Mua Online

Adapter HP 18.5V, 3.5A đầu vàng loại tốt
260,000 đ

Adapter HP 18.5V, 3.5A đầu vàng loại tốt

Bảo hành 6 tháng

260,000 VNĐ Mua Online

Adapter Laptop Lenovo 20V - 4.5A - chuẩn chân USB
260,000 đ 280,000 đ

Adapter Laptop Lenovo 20V – 4.5A – chuẩn chân USB

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ 260,000 VNĐ Mua Online

-7.14%
Adapter Asus 19V, 3.42A loại tốt
260,000 đ

Adapter Asus 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

260,000 VNĐ Mua Online

Adapter laptop Lenovo 20v-3.25A - Chuẩn chân USB
260,000 đ 280,000 đ

Adapter laptop Lenovo 20v-3.25A – Chuẩn chân USB

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ 260,000 VNĐ Mua Online

-7.14%
Adapter Samsung 19V - 4.74A loại tốt
260,000 đ 280,000 đ

Adapter Samsung 19V – 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ 260,000 VNĐ Mua Online

-7.14%
Adapter Toshiba 19V, 3.42A loại tốt
260,000 đ

Adapter Toshiba 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

260,000 VNĐ Mua Online

Adapter HP Envy
260,000 đ 280,000 đ

Adapter HP Envy 19,5V – 3,33A 65W Đầu đạn

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ 260,000 VNĐ Mua Online

-7.14%
Adapter Lenovo 19V, 3.42A loại tốt
260,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

260,000 VNĐ Mua Online

Adapter Toshiba 19V, 4.74A loại tốt
270,000 đ

Adapter Toshiba 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ Mua Online

Adapter Acer 19V, 4.74A loại tốt
270,000 đ

Adapter Acer 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ Mua Online

Adapter Dell 19.5V 4.62A đầu đạn nhỏ
270,000 đ 300,000 đ

Adapter Dell 19.5V 4.62A đầu đạn nhỏ

Bảo hành 6 tháng

300,000 VNĐ 270,000 VNĐ Mua Online

-10%
Adapter Asus 19V, 4.74A loại tốt
270,000 đ

Adapter Asus 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ Mua Online

Adapter HP 18.5V, 3.5A loại tốt
270,000 đ

Adapter HP 18.5V, 3.5A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ Mua Online

Adapter Sony 19.5V, 4.7A loại tốt
280,000 đ

Adapter Sony 19.5V, 4.7A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ Mua Online

Adapter Sony 19.5v, 3.9A loại tốt
280,000 đ

Adapter Sony 19.5v, 3.9A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ Mua Online

Adapter Lenovo 65w 20v-3,25A
280,000 đ 300,000 đ

Adapter Lenovo 65w 20v-3,25A

Bảo hành 6 tháng

300,000 VNĐ 280,000 VNĐ Mua Online

-6.67%
Adpater HP 19V, 4.74A loại tốt
290,000 đ

Adpater HP 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

290,000 VNĐ Mua Online

pin-laptop-dell-d620-d630-d631
300,000 đ 380,000 đ

Pin Laptop Dell Latitude D620 D630

Bảo hành 6 tháng

380,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-21.05%
Pin laptop ASUS A450 P550 F550 k550 R510 X450 X550 A450C A550C X550A X550B X550D A41-X550 R510
300,000 đ 400,000 đ

Pin laptop ASUS A450 P550 F550 k550 R510 X450 X550 A450C A550C X550A X550B X550D A41-X550 R510

Bảo hành 6 tháng

400,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-25%
Pin laptop Asus K55A K55V K55VD K55DR K55VM K55N
300,000 đ 380,000 đ

Pin laptop Asus K55A K55V K55VD K55DR K55VM K55N

Bảo hành 6 tháng

380,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-21.05%
Pin Laptop Samsung R428
300,000 đ 360,000 đ

Pin Laptop Samsung R428 R429 R430 R519 R522 R460 R462 R463 R464 R465 R466 R467 R468 R470 R478 R480

Bảo hành 6 tháng

360,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-16.67%
Pin laptop ASUS A32-K53 A42-K53 A43 A43S K43 K43B K53 K53E K53S X54C X54 X43 US
300,000 đ 380,000 đ

Pin laptop ASUS A32-K53 A42-K53 A43 A43S K43 K43B K53 K53E K53S X54C X54 X43 US

Bảo hành 6 tháng

380,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-21.05%
Pin laptop ASUS F52 F82 F83S K40 K40E K40IJ,90-NVD1B1000Y, A32-F52 X8AYJ
300,000 đ 360,000 đ

Pin laptop ASUS F52 F82 F83S K40 K40E K40IJ,90-NVD1B1000Y, A32-F52 X8AYJ

Bảo hành 6 tháng

360,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-16.67%
Pin laptop HP Compaq 6530b 6535b 6730b 6735b series fits HSTNN-IB68 HSTNN-IB69 HSTNN-CB69 HSTNN-UB68
300,000 đ 380,000 đ

Pin laptop HP Compaq 6530b 6535b 6730b 6735b series fits HSTNN-IB68 HSTNN-IB69 HSTNN-CB69 HSTNN-UB68

Bảo hành 6 tháng

380,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-21.05%
Pin laptop Acer eMachines D520 D525 D725 E430 E525 E625 E627 E630 E725 G525
300,000 đ 380,000 đ

Pin laptop Acer eMachines D520 D525 D725 E430 E525 E625 E627 E630 E725 G525

Bảo hành 6 tháng

380,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-21.05%
Pin laptop Dell Latitude E6400 ATG E6500 E6410 E6510 PT434 PT435 PT436
300,000 đ 380,000 đ

Pin laptop Dell Latitude E6400 ATG E6500 E6410 E6510 PT434 PT435 PT436

Bảo hành 6 tháng

380,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-21.05%
Pin laptop HP ProBook 4330s 4331s 4430s 4431s 4435s 4436s 4530s
300,000 đ 380,000 đ

Pin laptop HP ProBook 4330s 4331s 4430s 4431s 4435s 4436s 4530s

Bảo hành 6 tháng

380,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-21.05%
Asus A52 K42 K52 K52DE K52F K52J K52JC K52JR X52
300,000 đ 380,000 đ

Asus A52 K42 K52 K52DE K52F K52J K52JC K52JR X52

Bảo hành 6 tháng

380,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-21.05%
Pin laptop HP Pavilion DV4, DV5, DV5T, DV5Z, CQ40, CQ45, CQ50, CQ70, CQ66, DV6, CQ60
300,000 đ 360,000 đ

Pin laptop HP Pavilion DV4, DV5, DV5T, DV5Z, CQ40, CQ45, CQ50, CQ70, CQ66, DV6, CQ60

Bảo hành 6 tháng

360,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-16.67%
Pin Laptop Lenovo Ideapad Y330, U330, Y330A, Y330G
300,000 đ 380,000 đ

Pin Laptop Lenovo Ideapad Y330, U330, Y330A, Y330G

Bảo hành 6 tháng

380,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-21.05%
Pin laptop HP COMPAQ Presaio CQ32 CQ42 CQ62 CQ72 CQ52 DM4 G43 G4 G42 G62 G72
300,000 đ 380,000 đ

Pin laptop HP COMPAQ Presaio CQ42: MU06 MU09 CQ32 CQ42 CQ62 CQ72 CQ52 DM4 G43 G4 G42 G62 G72

Bảo hành 6 tháng

380,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-21.05%
Pin laptop Dell F287H, F286H, Vostro 1015, Vostro 1210, Vostro 1014, Vostro A840, Vostro A860
300,000 đ 380,000 đ

Pin laptop Dell F287H, F286H, Vostro 1015, Vostro 1210, Vostro 1014, Vostro A840, Vostro A860

Bảo hành 6 tháng

380,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-21.05%
Pin laptop HP ProBook 4321s 4320s 4325s 4520s 4525s HSTNN-DB1A HSTNN-CB1A
300,000 đ 380,000 đ

Pin laptop HP ProBook 4321s 4320s 4325s 4520s 4525s HSTNN-DB1A HSTNN-CB1A

Bảo hành 6 tháng

380,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-21.05%
Pin laptop Acer Aspire 3810T 4810T 5810T Aspire Timeline 3810 4810 4810T 5810 5810T
300,000 đ 380,000 đ

Pin laptop Acer Aspire 3810T 4810T 5810T Aspire Timeline 3810 4810 4810T 5810 5810T

Bảo hành 6 tháng

380,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-21.05%
Pin laptop HP Compaq 6520 6520s 6520p 6531 540 541 515 510 511 516 Part Number HSTNN-OB51 451545-361
300,000 đ 400,000 đ

Pin laptop HP Compaq 6520 6520s 6520p 6531 540 541 515 510 511 516 Part Number HSTNN-OB51 451545-361

Bảo hành 6 tháng

400,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-25%
Pin laptop ASus X401 X401A X401U A31-X401 A32-X401
300,000 đ 380,000 đ

Pin laptop ASus X401 X401A X401U A31-X401 A32-X401

Bảo hành 6 tháng

380,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-21.05%
Pin laptop Lenovo IdeaPad Y460 Y560 B560 V560 L09N6D16 57Y6440 L09L6D16
300,000 đ 400,000 đ

Pin laptop Lenovo IdeaPad Y460 Y560 B560 V560 L09N6D16 57Y6440 L09L6D16

Bảo hành 6 tháng

400,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-25%
Pin laptop Dell Inspiron 14V 14VR N4020 N4030 TKV2V
300,000 đ 380,000 đ

Pin laptop Dell Inspiron 14V 14VR N4020 N4030 TKV2V

Bảo hành 6 tháng

380,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-21.05%
Pin laptop Acer Aspire V5-431 ,V5-471, V5-531P, V5-551, V5-571, 4ICR17 65, AL12A32
300,000 đ 380,000 đ

Pin laptop Acer Aspire V5-431 ,V5-471, V5-531P, V5-551, V5-571, 4ICR17 65, AL12A32

Bảo hành 6 tháng

380,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-21.05%
×

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG CỦA BẠN

Khách hàng đã có tài khoản

Đặt hàng không cần tài khoản

*

*

*