Pin, Adapter, Màn hình Laptop

ADAPTER LCD 12V 5A
130,000 đ 150,000 đ

ADAPTER LCD 12V 5A

Bảo hành 1 tháng

-13.33%
Adapter LCD LG 19V - 2.1A
200,000 đ 200,000 đ

Adapter LCD LG 19V - 2.1A

Bảo hành 1 tháng

Adapter Hp 19V - 4.74A đầu đạn
210,000 đ 230,000 đ

Adapter Hp 19V - 4.74A đầu đạn

Bảo hành 6 tháng

-8.70%
Adapter Lenovo 19V, 3.42A
220,000 đ 230,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 3.42A

Bảo hành 6 tháng

-4.35%
Adapter Toshiba 19V - 4.74A
230,000 đ 250,000 đ

Adapter Toshiba 19V - 4.74A

Bảo hành 6 tháng

-8.00%
Adapter Laptop Asus 19v-2.37A
230,000 đ 270,000 đ

Adapter Laptop Asus 19v-2.37A

Bảo hành 6 tháng

-14.81%
Adapter Toshiba 19V, 3.42A loại tốt
230,000 đ 270,000 đ

Adapter Toshiba 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-14.81%
Adapter HP 18.5V, 3.5A loại tốt
230,000 đ 270,000 đ

Adapter HP 18.5V, 3.5A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-14.81%
Adapter HP 18.5V, 3.5A đầu vàng loại tốt
230,000 đ 300,000 đ

Adapter HP 18.5V, 3.5A đầu vàng loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-23.33%
Adapter Dell 19.5V, 3.34A loại tốt
250,000 đ 250,000 đ

Adapter Dell 19.5V, 3.34A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

Adapter Acer 19V, 3.42A loại tốt
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Acer 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.41%
Adapter Toshiba 19V, 4.74A loại tốt
260,000 đ 270,000 đ

Adapter Toshiba 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-3.70%
Adapter laptop Asus 19V - 1.75A
260,000 đ 270,000 đ

Adapter laptop Asus 19V - 1.75A

Bảo hành 6 tháng

-3.70%
Adapter Lenovo 19V, 4.74A loại tốt
260,000 đ 270,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-3.70%
Adapter Asus 19V 2.1A đầu nhỏ
260,000 đ 270,000 đ

Adapter Asus 19V 2.1A đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

-3.70%
Adapter samsung 19V-3.16A
260,000 đ 270,000 đ

Adapter samsung 19V-3.16A

Bảo hành 6 tháng

-3.70%
Adapter Lenovo 20V ,4.5A
260,000 đ 270,000 đ

Adapter Lenovo 20V ,4.5A

Bảo hành 6 tháng

-3.70%
Adapter Lenovo 20v-3.25A - Chuẩn chân USB
260,000 đ 280,000 đ

Adapter Lenovo 20v-3.25A - Chuẩn chân USB

Bảo hành 6 tháng

-7.14%
Adapter Lenovo 20v-4.5A - Chuẩn chân USB
260,000 đ 280,000 đ

Adapter Lenovo 20v-4.5A - Chuẩn chân USB

Bảo hành 6 tháng

-7.14%
Adapter Sony 19.5v, 4.7A loại tốt
260,000 đ 280,000 đ

Adapter Sony 19.5v, 4.7A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.14%
Adapter Dell 19.5V  4.62A loại tốt
260,000 đ 280,000 đ

Adapter Dell 19.5V 4.62A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.14%
Adapter Dell 19.5V-3.34A kim nhỏ loại tốt
260,000 đ 280,000 đ

Adapter Dell 19.5V-3.34A kim nhỏ loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-7.14%
Adapter Lenovo 19V, 3.25A loại tốt đầu kim to
260,000 đ 290,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 3.25A loại tốt đầu kim to

Bảo hành 6 tháng

-10.34%
Adapter HP Envy 18,5V- 3.5A đầu kim nhỏ
260,000 đ 290,000 đ

Adapter HP Envy 18,5V- 3.5A đầu kim nhỏ

Bảo hành 6 tháng

-10.34%
Adapter HP 19V, 4.74A loại tốt
260,000 đ 300,000 đ

Adapter HP 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-13.33%
Adapter Acer 19V, 4.74A loại tốt đầu vàng
260,000 đ 300,000 đ

Adapter Acer 19V, 4.74A loại tốt đầu vàng

Bảo hành 6 tháng

-13.33%
Adapter Asus 19V, 4.74A loại tốt
260,000 đ 300,000 đ

Adapter Asus 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-13.33%
Adapter Laptop Asus 19V 3.42A đầu tròn vừa
260,000 đ 300,000 đ

Adapter Laptop Asus 19V 3.42A đầu tròn vừa

Bảo hành 6 tháng

-13.33%
Adapter HP Envy 19,5V - 3,33A  65W
260,000 đ 300,000 đ

Adapter HP Envy 19,5V - 3,33A 65W

Bảo hành 6 tháng

-13.33%
BÀN PHÍM DELL INSPIRON 6400
260,000 đ 300,000 đ

BÀN PHÍM DELL INSPIRON 6400

Bảo hành 6 tháng

-13.33%
Adapter Dell 19,5V-4.62A kim đầu nhỏ loại tốt
260,000 đ 300,000 đ

Adapter Dell 19,5V-4.62A kim đầu nhỏ loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-13.33%
Adapter ASUS 19V, 3.42A loại tốt
260,000 đ 300,000 đ

Adapter ASUS 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-13.33%
Adapter HP Envy 19,5V - 2.31A 65W Đầu đạn
260,000 đ 300,000 đ

Adapter HP Envy 19,5V - 2.31A 65W Đầu đạn

Bảo hành 6 tháng

-13.33%
Adapter Lenovo 20V- 2.25A
270,000 đ 280,000 đ

Adapter Lenovo 20V- 2.25A

Bảo hành 6 tháng

-3.57%
Adapter Samsung 19V - 4.74A loại tốt
270,000 đ 280,000 đ

Adapter Samsung 19V - 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

-3.57%
Adapter Lenovo 20V- 2.25A đầu nhỏ
270,000 đ 300,000 đ

Adapter Lenovo 20V- 2.25A đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

-10.00%