Pin, Adapter, Màn hình Laptop

Adapter TP-Link 5V- 0.6A
50,000 đ 70,000 đ

Adapter TP-Link 5V- 0.6A

70,000 VNĐ 50,000 VNĐ Mua Online

-28.57%
Adapter Router TP-Link 5v đầu nhỏ
60,000 đ 70,000 đ

Adapter Router TP-Link 5v đầu nhỏ

70,000 VNĐ 60,000 VNĐ Mua Online

-14.29%
Adapter cho Camera 5V-2A
80,000 đ 110,000 đ

Adapter cho Camera 5V-2A

110,000 VNĐ 80,000 VNĐ Mua Online

-27.27%
Adapter camera 12V- 2A
80,000 đ 100,000 đ

Adapter camera 12V- 2A

100,000 VNĐ 80,000 VNĐ Mua Online

-20%
Adapter LCD LG 12V-4A BOX
140,000 đ 150,000 đ

Adapter LCD LG 12V-4A BOX

150,000 VNĐ 140,000 VNĐ Mua Online

-6.67%
Adapter ASUS 19V, 3.42A
160,000 đ

Adapter ASUS 19V, 3.42A

Bảo hành 6 tháng

160,000 VNĐ Mua Online

Adapter Lenovo 3.42
170,000 đ 180,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 3.42A

Bảo hành 6 tháng

180,000 VNĐ 170,000 VNĐ Mua Online

-5.56%
Adapter Zin Acer 4.7A
170,000 đ 200,000 đ

Adapter Acer 19V, 3.42A

Bảo hành 6 tháng

200,000 VNĐ 170,000 VNĐ Mua Online

-15%
Adapter HP 65W đầu nhỏ
170,000 đ 200,000 đ

Adapter HP 65W đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

200,000 VNĐ 170,000 VNĐ Mua Online

-15%
Adapter Toshiba 19V, 3.42A
180,000 đ

Adapter Toshiba 19V, 3.42A

Bảo hành 6 tháng

180,000 VNĐ Mua Online

Adapter Sony 19,5V - 3,9A
190,000 đ 220,000 đ

Adapter Sony 19,5V – 3,9A

Bảo hành 6 tháng

220,000 VNĐ 190,000 VNĐ Mua Online

-13.64%
Adapter Asus 19V 4.74AAdapter Asus 19V 4.74A
200,000 đ 250,000 đ

Adapter Asus 19V 4.74A

Bảo hành 6 tháng

250,000 VNĐ 200,000 VNĐ Mua Online

-20%
Adapter Hp 19V - 4.74A đầu đạn
200,000 đ 230,000 đ

Adapter Hp 19V – 4.74A đầu đạn

Bảo hành 6 tháng

230,000 VNĐ 200,000 VNĐ Mua Online

-13.04%
Adapter HP 19V, 4.74A
200,000 đ 250,000 đ

Adapter HP 19V, 4.74A loại thường

Bảo hành 6 tháng

250,000 VNĐ 200,000 VNĐ Mua Online

-20%
Adapter Acer 19V, 4.7A loại thường
200,000 đ 230,000 đ

Adapter Acer 19V, 4.7A loại thường

Bảo hành 6 tháng

230,000 VNĐ 200,000 VNĐ Mua Online

-13.04%
Adapter Lenovo 20V- 2.25A đầu nhỏ
210,000 đ 250,000 đ

Adapter Lenovo 20V- 2.25A đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

250,000 VNĐ 210,000 VNĐ Mua Online

-16%
Adapter laptop Sony Vaio 19.5V - 4.7A
210,000 đ 250,000 đ

Adapter laptop Sony Vaio 19.5V – 4.7A

Bảo hành 6 tháng

250,000 VNĐ 210,000 VNĐ Mua Online

-16%
Adapter lenovo 19V 4,74A loại thường
210,000 đ 230,000 đ

Adapter lenovo 19V 4,74A loại thường

Bảo hành 6 tháng

230,000 VNĐ 210,000 VNĐ Mua Online

-8.7%
Adapter Laptop Asus 19v-2.37A
220,000 đ 270,000 đ

Adapter Laptop Asus 19v-2.37A

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ 220,000 VNĐ Mua Online

-18.52%
Adapter Asus mini 19V 1.75A đầu trung
220,000 đ 250,000 đ

Adapter Asus mini 19V 1.75A đầu trung

Bảo hành 6 tháng

250,000 VNĐ 220,000 VNĐ Mua Online

-12%
Adapter Toshiba 19V - 4.74A
220,000 đ 250,000 đ

Adapter Toshiba 19V – 4.74A

Bảo hành 6 tháng

250,000 VNĐ 220,000 VNĐ Mua Online

-12%
Adapter Dell 19.5V, 3.34A
220,000 đ 250,000 đ

Adapter Dell 19.5V, 3.34A

Bảo hành 6 tháng

250,000 VNĐ 220,000 VNĐ Mua Online

-12%
Adapter HP 65W đầu kim
220,000 đ 280,000 đ

Adapter HP 18.5V 3.5A 65W đầu kim

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ 220,000 VNĐ Mua Online

-21.43%
Adapter Dell 19.5V-3.34A kim new
240,000 đ 280,000 đ

Adapter Dell 19.5V-3.34A kim new

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ 240,000 VNĐ Mua Online

-14.29%
Adapter Zin Acer 4.7A
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Acer 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-7.41%
Adapter Laptop Lenovo 20V - 4.5A - chuẩn chân USB
250,000 đ 280,000 đ

Adapter Laptop Lenovo 20V – 4.5A – chuẩn chân USB

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-10.71%
Adapter Lenovo 19V, 4.74A loại tốt
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-7.41%
Adapter Acer 19V, 4.74A loại tốt
250,000 đ 300,000 đ

Adapter Acer 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

300,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-16.67%
Adapter Sony 19.5V, 4.7A loại tốt
250,000 đ 300,000 đ

Adapter Sony 19.5V, 4.7A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

300,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-16.67%
Adapter Asus 19V, 3.42A loại tốt
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Asus 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-7.41%
Adapter laptop Lenovo 20v-3.25A - Chuẩn chân USB
250,000 đ 280,000 đ

Adapter laptop Lenovo 20v-3.25A – Chuẩn chân USB

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-10.71%
Adapter Asus 19V - 1,75A đầu nhỏ
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Asus 19V – 1,75A đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-7.41%
Adapter Dell 19.5V, 4.62A
250,000 đ 280,000 đ

Adapter Dell 19.5V, 4.62A

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-10.71%
Adpater HP 19V, 4.74A loại tốt
250,000 đ 300,000 đ

Adpater HP 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

300,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-16.67%
Adapter laptop Asus 19V - 1.75A
250,000 đ 270,000 đ

Adapter laptop Asus 19V – 1.75A

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-7.41%
Adapter Lenovo 20V ,4.5A
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Lenovo 20V ,4.5A

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-7.41%
Adapter Asus 19V - 3.42A new kim nhỏ
250,000 đ 300,000 đ

Adapter Asus 19V – 3.42A new kim nhỏ

Bảo hành 6 tháng

300,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-16.67%
Adapter HP 19V, 4.74A loại tốt
250,000 đ 300,000 đ

Adapter HP 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

300,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-16.67%
Adapter Asus mini 19V 2.37A đầu trung
250,000 đ 280,000 đ

Adapter Asus mini 19V 2.37A đầu trung

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-10.71%
Adapter Asus 19V 2.1A đầu nhỏ
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Asus 19V 2.1A đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ 250,000 VNĐ Mua Online

-7.41%
Adapter Lenovo 20V- 2.25A
260,000 đ 280,000 đ

Adapter Lenovo 20V- 2.25A

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ 260,000 VNĐ Mua Online

-7.14%
Adapter HP Envy 19,5V- 3,33A đầu kim
260,000 đ

Adapter HP Envy 19,5V- 3,33A đầu kim

Bảo hành 6 tháng

260,000 VNĐ Mua Online

Adapter Lenovo 19V, 3.42A loại tốt
260,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

260,000 VNĐ Mua Online

Adapter HP Envy
260,000 đ 280,000 đ

Adapter HP Envy 19,5V – 3,33A 65W Đầu đạn

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ 260,000 VNĐ Mua Online

-7.14%
Adapter HP 18.5V, 3.5A đầu vàng loại tốt
260,000 đ

Adapter HP 18.5V, 3.5A đầu vàng loại tốt

Bảo hành 6 tháng

260,000 VNĐ Mua Online

Adapter Samsung 19V - 4.74A loại tốt
260,000 đ 280,000 đ

Adapter Samsung 19V – 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ 260,000 VNĐ Mua Online

-7.14%
Adapter Toshiba 19V, 3.42A loại tốt
260,000 đ

Adapter Toshiba 19V, 3.42A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

260,000 VNĐ Mua Online

Adapter Asus 19V, 4.74A loại tốt
270,000 đ 300,000 đ

Adapter Asus 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

300,000 VNĐ 270,000 VNĐ Mua Online

-10%
Adapter HP Envy 18,5V- 4.9A đầu kim
270,000 đ 300,000 đ

Adapter HP Envy 18,5V- 4.9A đầu kim

Bảo hành 6 tháng

300,000 VNĐ 270,000 VNĐ Mua Online

-10%
Adapter Dell 19.5V 4.62A đầu đạn nhỏ
270,000 đ 300,000 đ

Adapter Dell 19.5V 4.62A đầu đạn nhỏ

Bảo hành 6 tháng

300,000 VNĐ 270,000 VNĐ Mua Online

-10%
Adapter Dell 19,5V-4.62A kim đầu nhỏ loại tốt
270,000 đ 300,000 đ

Adapter Dell 19,5V-4.62A kim đầu nhỏ loại tốt

Bảo hành 6 tháng

300,000 VNĐ 270,000 VNĐ Mua Online

-10%
Adapter HP 18.5V, 3.5A loại tốt
270,000 đ

Adapter HP 18.5V, 3.5A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ Mua Online

Adapter Lenovo 65w 20v-3,25A đầu đạn, thân nhỏ
270,000 đ 300,000 đ

Adapter Lenovo 65w 20v-3,25A đầu đạn, thân nhỏ

Bảo hành 6 tháng

300,000 VNĐ 270,000 VNĐ Mua Online

-10%
Adapter Dell 19,5V-4.62A kim đầu nhỏ
270,000 đ 300,000 đ

Adapter Dell 19,5V-4.62A kim đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

300,000 VNĐ 270,000 VNĐ Mua Online

-10%
Adapter Toshiba 19V, 4.74A loại tốt
270,000 đ

Adapter Toshiba 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

270,000 VNĐ Mua Online

Adapter Sony 19.5v, 3.9A loại tốt
280,000 đ

Adapter Sony 19.5v, 3.9A loại tốt

Bảo hành 6 tháng

280,000 VNĐ Mua Online

Adapter Lenovo đầu đạn thân nhỏ 20V-4.5A
280,000 đ 300,000 đ

Adapter Lenovo đầu đạn thân nhỏ 20V-4.5A

Bảo hành 6 tháng

300,000 VNĐ 280,000 VNĐ Mua Online

-6.67%
Adapter Lenovo 20V- 3.25A đầu nhỏ
290,000 đ 350,000 đ

Adapter Lenovo 20V- 3.25A đầu nhỏ

Bảo hành 6 tháng

350,000 VNĐ 290,000 VNĐ Mua Online

-17.14%
Pin laptop asus F80 A32-F80 F83 F83C F83S F83T F83V N80 N80V N81 N81V
300,000 đ 400,000 đ

Pin laptop asus F80 A32-F80 F83 F83C F83S F83T F83V N80 N80V N81 N81V

Bảo hành 6 tháng

400,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-25%
Pin laptop ASUS K40 A32-F82, A32-F52, F82 F83 F52 K50 K51 K60 X70 X87 X87Q X8A X8AIE X8AIJ PRO8
300,000 đ 400,000 đ

Pin laptop ASUS K40 A32-F82, A32-F52, F82 F83 F52 K50 K51 K60 X70 X87 X87Q X8A X8AIE X8AIJ PRO8

Bảo hành 6 tháng

400,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-25%
Pin laptop Dell Latitude D820 D531 D531N D820 D830 Precision M4300 M65 M75 PP04X
300,000 đ 400,000 đ

Pin laptop Dell Latitude D820 D531 D531N D820 D830 Precision M4300 M65 M75 PP04X

Bảo hành 6 tháng

400,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-25%
Laptop HP compaq Presario CQ35 CQ36
300,000 đ 400,000 đ

Laptop HP compaq Presario CQ35 CQ36

Bảo hành 6 tháng

400,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-25%
Pin laptop Dell Vostro 1310: 1320 1510 1511 1520 1521 2510 PP36L PP36S
300,000 đ 350,000 đ

Pin laptop Dell Vostro 1310: 1320 1510 1511 1520 1521 2510 PP36L PP36S

Bảo hành 6 tháng

350,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-14.29%
Pin laptop Dell Latitude E6400 ATG E6500 E6410 E6510 PT434 PT435 PT436  M6400
300,000 đ 400,000 đ

Pin laptop Dell Latitude E6400 ATG E6500 E6410 E6510 PT434 PT435 PT436  M6400

Bảo hành 6 tháng

400,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-25%
Pin laptop HP Pavilion DV4: CQ40-100, CQ40-300, CQ450-400, CQ40-500, CQ41-200, CQ50-100, CQ50-200 Compaq CQ60-100, CQ60-200, CQ60-300, CQ60-400, CQ60-500, CQ60-600, CQ61-100, CQ61-200, CQ61-300, CQ61-400, CQ70-100, HDX 16-1000, X16-1100, 16-1200, X16-1300 DV4-1100, DV4-1200, DV4-1300, DV4-1400, DV4-2000, DV5-1000, DV5-1100, DV5-1200, DV5-1300, DV6-1000, DV6-1100, DV6-1200, DV6-1300, DV6-1400, DV6-2000, DV6-2100 G50-100,G50-200, G60-100, G60-200, G60-400, G60-500, G60-600, G70-200, G70-400, G61-100, G61-200, G61-300, G61-400, G61-500, G61-600, G71T-300, G71-400
300,000 đ 400,000 đ

Pin laptop HP Pavilion DV4: DV4, DV5, DV6, G50, G60, G70, G61, G71T-300, G71

Bảo hành 6 tháng

400,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-25%
Pin laptop Lenovo IdeaPad Y460 Y560 B560 V560 L09N6D16 57Y6440 L09L6D16
300,000 đ 400,000 đ

Pin laptop Lenovo IdeaPad Y460 Y560 B560 V560 L09N6D16 57Y6440 L09L6D16

Bảo hành 6 tháng

400,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-25%
Pin laptop IBM Lenovo Thinkpad R400 T400 T61 R61 42T5229
300,000 đ 400,000 đ

Pin laptop IBM Lenovo Thinkpad R400 T400 T61 R61 42T5229

Bảo hành 6 tháng

400,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-25%
Pin laptop Dell Vostro A840: F287H F286H 1015 1210 1014 A860 Inspiron 1410
300,000 đ 400,000 đ

Pin laptop Dell Vostro A840: F287H F286H 1015 1210 1014 A860 Inspiron 1410

Bảo hành 6 tháng

400,000 VNĐ 300,000 VNĐ Mua Online

-25%
×

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG CỦA BẠN

Khách hàng đã có tài khoản

Đặt hàng không cần tài khoản

*

*

*