Adapter Laptop Lenovo

Adapter Lenovo 19V, 4.74A loại tốt
250,000 đ 270,000 đ

Adapter Lenovo 19V, 4.74A loại tốt

Bảo hành 9 tháng

-7.41%
Adapter Lenovo 20V- 3.25A đầu đạn nhỏ
250,000 đ 290,000 đ

Adapter Lenovo 20V- 3.25A đầu đạn nhỏ

Bảo hành 9 tháng

-13.79%
Adapter Lenovo 20V, 3.25A loại tốt đầu kim to
250,000 đ 290,000 đ

Adapter Lenovo 20V, 3.25A loại tốt đầu kim to

Bảo hành 9 tháng

-13.79%
Adapter Lenovo 20v-3.25A - Chuẩn chân USB
250,000 đ 300,000 đ

Adapter Lenovo 20v-3.25A - Chuẩn chân USB

Bảo hành 9 tháng

-16.67%
Adapter Lenovo 20v-4.5A - Chuẩn chân USB
260,000 đ 280,000 đ

Adapter Lenovo 20v-4.5A - Chuẩn chân USB

Bảo hành 9 tháng

-7.14%
Adapter Lenovo 20V, 4.5A loại tốt đầu kim to
260,000 đ 300,000 đ

Adapter Lenovo 20V, 4.5A loại tốt đầu kim to

Bảo hành 9 tháng

-13.33%
Adapter Lenovo 20V- 2.25A đầu nhỏ
270,000 đ 400,000 đ

Adapter Lenovo 20V- 2.25A đầu nhỏ

Bảo hành 9 tháng

-32.50%
Adapter Lenovo Thinkpad 5V-4A
310,000 đ 350,000 đ

Adapter Lenovo Thinkpad 5V-4A

Bảo hành 9 tháng

-11.43%
Adapter Lenovo Vuông 20V- 2.25A đầu nhỏ
320,000 đ 350,000 đ

Adapter Lenovo Vuông 20V- 2.25A đầu nhỏ

Bảo hành 9 tháng

-8.57%
Adapter Lenovo Vuông 20V- 3.25A đầu đạn nhỏ
320,000 đ 400,000 đ

Adapter Lenovo Vuông 20V- 3.25A đầu đạn nhỏ

Bảo hành 9 tháng

-20.00%
Adapter Lenovo 20v 3.25a đầu typeC
450,000 đ 550,000 đ

Adapter Lenovo 20v 3.25a đầu typeC

Bảo hành 9 tháng

-18.18%
Adapter Lenovo 20v-6.75A - Chuẩn chân USB
550,000 đ 590,000 đ

Adapter Lenovo 20v-6.75A - Chuẩn chân USB

Bảo hành 6 tháng

-6.78%
Adapter Lenovo 20v - 3.25a đầu type C zin
680,000 đ 750,000 đ

Adapter Lenovo 20v - 3.25a đầu type C zin

Bảo hành 9 tháng

-9.33%