Thiết bị máy bàn khác

Cáp nguồn SATA
10,000 đ 15,000 đ

Cáp nguồn SATA

-33.33%
Đầu chuyển DVI-D (24+5) to HDMI
60,000 đ 80,000 đ

Đầu chuyển DVI-D (24+5) to HDMI

Bảo hành 1 tháng

-25.00%
Đầu chuyển DVI-D (24+1) to HDMI
60,000 đ 80,000 đ

Đầu chuyển DVI-D (24+1) to HDMI

Bảo hành 1 tháng

-25.00%
Card test main 4 số
100,000 đ 150,000 đ

Card test main 4 số

Bảo hành 1 tháng

-33.33%
Adapter LCD Samsung 14V 3A
150,000 đ 180,000 đ

Adapter LCD Samsung 14V 3A

Bảo hành 1 tháng

-16.67%
Mic cổ cò M6
160,000 đ 190,000 đ

Mic cổ cò M6

Bảo hành 1 tháng

-15.79%
Bộ chia VGA , 1 ra 2 màn hình VGA-2002
170,000 đ 190,000 đ

Bộ chia VGA , 1 ra 2 màn hình VGA-2002

Bảo hành 1 tháng

-10.53%
Adapter LCD LG 12V 4A
180,000 đ 190,000 đ

Adapter LCD LG 12V 4A

-5.26%
Bộ chia HDMI 1 ra 4, HUB HDMI 1 ra 4 hỗ trợ 3D
240,000 đ 300,000 đ

Bộ chia HDMI 1 ra 4, HUB HDMI 1 ra 4 hỗ trợ 3D

Bảo hành 3 tháng

-20.00%
Cartridge 12A loại Thường
250,000 đ 300,000 đ

Cartridge 12A loại Thường

Bảo hành 1 tháng

-16.67%
Card PCI-Express PCI-E to USB 3.0 4 Port
280,000 đ 300,000 đ

Card PCI-Express PCI-E to USB 3.0 4 Port

Bảo hành 1 tháng

-6.67%