CPU máy bàn

CPU E8400-Core 2- 3.0Ghz, 6MB L2 Cache, 1333MHz FSB.
160,000 đ 200,000 đ

CPU E8400-Core 2- 3.0Ghz, 6MB L2 Cache, 1333MHz FSB.

Bảo hành 12 tháng

-20.00%
CPU Intel Core i3 2100 socket 1155 tray
500,000 đ 550,000 đ

CPU Intel Core i3 2100 socket 1155 tray

Bảo hành 3 năm

-9.09%
CPU Intel Core i3 3220 (3.3 Ghz, 3MB Cache) Tray
550,000 đ 650,000 đ

CPU Intel Core i3 3220 (3.3 Ghz, 3MB Cache) Tray

Bảo hành 36 tháng

-15.38%
CPU Intel Core i3 2120 (3M Cache, 3.30 GHz) Tray
590,000 đ 650,000 đ

CPU Intel Core i3 2120 (3M Cache, 3.30 GHz) Tray

Bảo hành 3 năm

-9.23%
CPU Intel Core i3 3240 (3.4 Ghz, 3MB Cache) Tray
690,000 đ 750,000 đ

CPU Intel Core i3 3240 (3.4 Ghz, 3MB Cache) Tray

Bảo hành 3 năm

-8.00%
CPU Intel Core i5 4440 Up to 3.3Ghz, 6Mb cache, Tray
1,500,000 đ 1,700,000 đ

CPU Intel Core i5 4440 Up to 3.3Ghz, 6Mb cache, Tray

Bảo hành 3 năm

-11.76%
CPU Intel Core i5 4460 Up to 3.4Ghz, 6Mb cache, Tray
1,550,000 đ 1,700,000 đ

CPU Intel Core i5 4460 Up to 3.4Ghz, 6Mb cache, Tray

Bảo hành 36 tháng

-8.82%
CPU Intel Pentium G4600 (3.6Ghz/ 3Mb cache) ( tray)
1,590,000 đ 1,700,000 đ

CPU Intel Pentium G4600 (3.6Ghz/ 3Mb cache) ( tray)

Bảo hành 3 năm

-6.47%
CPU Intel Core i5 4570 (Tray), max 3.6 Ghz
1,590,000 đ 1,900,000 đ

CPU Intel Core i5 4570 (Tray), max 3.6 Ghz

Bảo hành 3 năm

-16.32%
CPU Intel Pentium G6400 (4.00GHz, 4M, 2 Cores 4 Threads) TRAY
1,790,000 đ 1,850,000 đ

CPU Intel Pentium G6400 (4.00GHz, 4M, 2 Cores 4 Threads) TRAY

Bảo hành 36 tháng

-3.24%