CPU máy bàn

CPU E8400-Core 2- 3.0Ghz, 6MB L2 Cache, 1333MHz FSB.
160,000 đ 200,000 đ

CPU E8400-Core 2- 3.0Ghz, 6MB L2 Cache, 1333MHz FSB.

Bảo hành 12 tháng

-20.00%
CPU Intel Core i3 2100 socket 1155 tray
250,000 đ 1,700,000 đ

CPU Intel Core i3 2100 socket 1155 tray

Bảo hành 3 năm

-85.29%
CPU Intel Core i3 2120 (3M Cache, 3.30 GHz) Tray
260,000 đ 1,000,000 đ

CPU Intel Core i3 2120 (3M Cache, 3.30 GHz) Tray

Bảo hành 3 năm

-74.00%
CPU Intel Core i3 2125 socket 1155 tray
270,000 đ 1,700,000 đ

CPU Intel Core i3 2125 socket 1155 tray

Bảo hành 3 năm

-84.12%
CPU Intel Core i3 3220 (3.3 Ghz, 3MB Cache) Tray
350,000 đ 1,300,000 đ

CPU Intel Core i3 3220 (3.3 Ghz, 3MB Cache) Tray

Bảo hành 36 tháng

-73.08%
CPU Intel Core i3 3240 (3.4 Ghz, 3MB Cache) Tray
370,000 đ 1,800,000 đ

CPU Intel Core i3 3240 (3.4 Ghz, 3MB Cache) Tray

Bảo hành 3 năm

-79.44%
CPU Intel Core i5 2400 (6M Cache, up to 3.40 GHz) Tray
600,000 đ 2,300,000 đ

CPU Intel Core i5 2400 (6M Cache, up to 3.40 GHz) Tray

Bảo hành 3 năm

-73.91%
CPU Intel Core i3-4130 (3M Cache, 3.40 GHz) (tray)
730,000 đ 2,500,000 đ

CPU Intel Core i3-4130 (3M Cache, 3.40 GHz) (tray)

Bảo hành 3 năm

-70.80%
CPU Intel Core i3 4170 (3M Cache, 3.70 GHz), tray
780,000 đ 1,100,000 đ

CPU Intel Core i3 4170 (3M Cache, 3.70 GHz), tray

Bảo hành 3 năm

-29.09%
CPU Intel Core i5 3570 (6M Cache, up to 3.80 GHz) Tray
890,000 đ 1,050,000 đ

CPU Intel Core i5 3570 (6M Cache, up to 3.80 GHz) Tray

Bảo hành 3 năm

-15.24%
CPU Intel Pentium G4600 (3.6Ghz/ 3Mb cache) ( tray)
970,000 đ 1,900,000 đ

CPU Intel Pentium G4600 (3.6Ghz/ 3Mb cache) ( tray)

Bảo hành 3 năm

-48.95%
CPU Intel Core i5 4440 Up to 3.3Ghz, 6Mb cache, Tray
1,390,000 đ 1,500,000 đ

CPU Intel Core i5 4440 Up to 3.3Ghz, 6Mb cache, Tray

Bảo hành 3 năm

-7.33%
CPU Intel Core i5 4570 (Tray), max 3.6 Ghz
1,420,000 đ 2,100,000 đ

CPU Intel Core i5 4570 (Tray), max 3.6 Ghz

Bảo hành 3 năm

-32.38%
CPU Core i5 6500, max 3.6 Ghz (Tray)
2,190,000 đ 3,500,000 đ

CPU Core i5 6500, max 3.6 Ghz (Tray)

Bảo hành 36 tháng

-37.43%