CPU máy bàn

CPU E5300, E5500, E5200, E6300, E6700 socket 775
25,000 đ 80,000 đ

CPU E5300, E5500, E5200, E6300, E6700 socket 775

Bảo hành 1 tháng

-68.75%
Intel® Pentium® Processor G630/G640
55,000 đ 120,000 đ

Intel® Pentium® Processor G630/G640

Bảo hành 1 tháng

-54.17%
Intel® Pentium® Processor G645
65,000 đ 150,000 đ

Intel® Pentium® Processor G645

Bảo hành 1 tháng

-56.67%
CPU Intel® Celeron® Processor G1620/G1630 (tray)
90,000 đ 300,000 đ

CPU Intel® Celeron® Processor G1620/G1630 (tray)

Bảo hành 1 tháng

-70.00%
Intel® Pentium® Processor G840
110,000 đ 250,000 đ

Intel® Pentium® Processor G840

Bảo hành 1 tháng

-56.00%
Intel® Celeron® Processor G1610
110,000 đ 300,000 đ

Intel® Celeron® Processor G1610

Bảo hành 1 tháng

-63.33%
CPU E8400-Core 2- 3.0Ghz, 6MB L2 Cache, 1333MHz FSB.
130,000 đ 200,000 đ

CPU E8400-Core 2- 3.0Ghz, 6MB L2 Cache, 1333MHz FSB.

Bảo hành 36 tháng

-35.00%
CPU Intel Core i3 2100 socket 1155 tray
570,000 đ 1,700,000 đ

CPU Intel Core i3 2100 socket 1155 tray

Bảo hành 3 năm

-66.47%
CPU Intel Core i3 - 2120 (3M Cache, 3.30 GHz) Tray
580,000 đ 1,000,000 đ

CPU Intel Core i3 - 2120 (3M Cache, 3.30 GHz) Tray

Bảo hành 3 năm

-42.00%
CPU Core i3 3210, 3.2 Ghz, 3MB Cache (Tray)
660,000 đ 1,200,000 đ

CPU Core i3 3210, 3.2 Ghz, 3MB Cache (Tray)

Bảo hành 3 năm

-45.00%
Intel® Pentium® Processor G3240, 3.1 Ghz (Tray)
670,000 đ 1,100,000 đ

Intel® Pentium® Processor G3240, 3.1 Ghz (Tray)

Bảo hành 3 năm

-39.09%
CPU Intel Core i3 3220 (3.3 Ghz, 3MB Cache) Tray
670,000 đ 1,300,000 đ

CPU Intel Core i3 3220 (3.3 Ghz, 3MB Cache) Tray

Bảo hành 36 tháng

-48.46%
CPU Pentium G3250, 3M Cache, 3.20 GHz (Tray)
700,000 đ 1,050,000 đ

CPU Pentium G3250, 3M Cache, 3.20 GHz (Tray)

Bảo hành 3 năm

-33.33%
CPU Intel Core i3 3240 (3.4 Ghz, 3MB Cache) Tray
700,000 đ 1,800,000 đ

CPU Intel Core i3 3240 (3.4 Ghz, 3MB Cache) Tray

Bảo hành 3 năm

-61.11%
CPU Core i5 2400s, Max 3.3 Ghz, 6MB Cache (Tray)
740,000 đ 1,550,000 đ

CPU Core i5 2400s, Max 3.3 Ghz, 6MB Cache (Tray)

Bảo hành 3 năm

-52.26%
CPU Intel Core i5 2320 (6M Cache, up to 3.30 GHz) Tray.
780,000 đ 1,650,000 đ

CPU Intel Core i5 2320 (6M Cache, up to 3.30 GHz) Tray.

Bảo hành 3 năm

-52.73%
CPU Intel Core i5 2400 (6M Cache, up to 3.40 GHz) Tray
790,000 đ 2,300,000 đ

CPU Intel Core i5 2400 (6M Cache, up to 3.40 GHz) Tray

Bảo hành 3 năm

-65.65%
CPU Intel Core i5 3570 (6M Cache, up to 3.80 GHz) Tray
1,120,000 đ 1,750,000 đ

CPU Intel Core i5 3570 (6M Cache, up to 3.80 GHz) Tray

Bảo hành 3 năm

-36.00%