CPU máy bàn

CPU E8400-Core 2- 3.0Ghz, 6MB L2 Cache, 1333MHz FSB.
160,000 đ 200,000 đ

CPU E8400-Core 2- 3.0Ghz, 6MB L2 Cache, 1333MHz FSB.

Bảo hành 12 tháng

-20.00%
CPU Intel Core i3 2100 socket 1155 tray
250,000 đ 1,700,000 đ

CPU Intel Core i3 2100 socket 1155 tray

Bảo hành 3 năm

-85.29%
CPU Intel Core i3 2120 (3M Cache, 3.30 GHz) Tray
260,000 đ 1,000,000 đ

CPU Intel Core i3 2120 (3M Cache, 3.30 GHz) Tray

Bảo hành 3 năm

-74.00%
CPU Intel Core i3 3240 (3.4 Ghz, 3MB Cache) Tray
480,000 đ 550,000 đ

CPU Intel Core i3 3240 (3.4 Ghz, 3MB Cache) Tray

Bảo hành 3 năm

-12.73%
CPU Intel Core i5 2400 (6M Cache, up to 3.40 GHz) Tray
790,000 đ 1,000,000 đ

CPU Intel Core i5 2400 (6M Cache, up to 3.40 GHz) Tray

Bảo hành 3 năm

-21.00%
CPU Intel Core i3-4130 (3M Cache, 3.40 GHz) (tray)
850,000 đ 9,500,000 đ

CPU Intel Core i3-4130 (3M Cache, 3.40 GHz) (tray)

Bảo hành 3 năm

-91.05%
CPU Intel Core i3 4170 (3M Cache, 3.70 GHz), tray
950,000 đ 1,100,000 đ

CPU Intel Core i3 4170 (3M Cache, 3.70 GHz), tray

Bảo hành 3 năm

-13.64%
CPU Intel Core i5 3570 (6M Cache, up to 3.80 GHz) Tray
990,000 đ 1,250,000 đ

CPU Intel Core i5 3570 (6M Cache, up to 3.80 GHz) Tray

Bảo hành 3 năm

-20.80%
CPU Intel Pentium G4600 (3.6Ghz/ 3Mb cache) ( tray)
1,250,000 đ 1,500,000 đ

CPU Intel Pentium G4600 (3.6Ghz/ 3Mb cache) ( tray)

Bảo hành 3 năm

-16.67%
CPU Intel Core i5 4460 Up to 3.4Ghz, 6Mb cache, Tray
1,390,000 đ 2,200,000 đ

CPU Intel Core i5 4460 Up to 3.4Ghz, 6Mb cache, Tray

Bảo hành 36 tháng

-36.82%
CPU Intel Xeon E5-2689 ( 2.60 GHz, 20M Cache, 8C/16T) (tray)
1,850,000 đ 3,050,000 đ

CPU Intel Xeon E5-2689 ( 2.60 GHz, 20M Cache, 8C/16T) (tray)

Bảo hành 12 Tháng

-39.34%
CPU Core i5 6500, max 3.6 Ghz (Tray)
2,690,000 đ 3,500,000 đ

CPU Core i5 6500, max 3.6 Ghz (Tray)

Bảo hành 36 tháng

-23.14%