CPU máy bàn

CPU E8400-Core 2- 3.0Ghz, 6MB L2 Cache, 1333MHz FSB.
140,000 đ 200,000 đ

CPU E8400-Core 2- 3.0Ghz, 6MB L2 Cache, 1333MHz FSB.

Bảo hành 12 tháng

-30.00%
CPU Intel Core i3 2100 socket 1155 tray
250,000 đ 1,700,000 đ

CPU Intel Core i3 2100 socket 1155 tray

Bảo hành 3 năm

-85.29%
CPU Intel Core i3 2120 (3M Cache, 3.30 GHz) Tray
260,000 đ 1,000,000 đ

CPU Intel Core i3 2120 (3M Cache, 3.30 GHz) Tray

Bảo hành 3 năm

-74.00%
CPU Intel Core i3 2125 socket 1155 tray
270,000 đ 1,700,000 đ

CPU Intel Core i3 2125 socket 1155 tray

Bảo hành 3 năm

-84.12%
CPU Pentium G3250, 3M Cache, 3.20 GHz (Tray)
300,000 đ 1,050,000 đ

CPU Pentium G3250, 3M Cache, 3.20 GHz (Tray)

Bảo hành 3 năm

-71.43%
CPU Intel Core i3 3220 (3.3 Ghz, 3MB Cache) Tray
330,000 đ 1,300,000 đ

CPU Intel Core i3 3220 (3.3 Ghz, 3MB Cache) Tray

Bảo hành 36 tháng

-74.62%
CPU Intel Core i3 3240 (3.4 Ghz, 3MB Cache) Tray
350,000 đ 1,800,000 đ

CPU Intel Core i3 3240 (3.4 Ghz, 3MB Cache) Tray

Bảo hành 3 năm

-80.56%
CPU Intel Core i5 2400 (6M Cache, up to 3.40 GHz) Tray
600,000 đ 2,300,000 đ

CPU Intel Core i5 2400 (6M Cache, up to 3.40 GHz) Tray

Bảo hành 3 năm

-73.91%
CPU Intel Core i3-4130 (3M Cache, 3.40 GHz) (tray)
640,000 đ 2,500,000 đ

CPU Intel Core i3-4130 (3M Cache, 3.40 GHz) (tray)

Bảo hành 3 năm

-74.40%
CPU Intel Core i5 2500  (6M Cache, up to 3.70 GHz), Tray
660,000 đ 2,400,000 đ

CPU Intel Core i5 2500 (6M Cache, up to 3.70 GHz), Tray

Bảo hành 3 năm

-72.50%
CPU Intel Core i3 4170 (3M Cache, 3.70 GHz), tray
680,000 đ 1,100,000 đ

CPU Intel Core i3 4170 (3M Cache, 3.70 GHz), tray

Bảo hành 3 năm

-38.18%
CPU Intel G3930 Box , Socket 1151
890,000 đ 1,400,000 đ

CPU Intel G3930 Box , Socket 1151

Bảo hành 3 năm

-36.43%
CPU Intel Pentium G4600 (3.6Ghz/ 3Mb cache) ( tray)
970,000 đ 1,900,000 đ

CPU Intel Pentium G4600 (3.6Ghz/ 3Mb cache) ( tray)

Bảo hành 3 năm

-48.95%
CPU Intel Core i5 4570 (Tray), max 3.6 Ghz
1,320,000 đ 2,100,000 đ

CPU Intel Core i5 4570 (Tray), max 3.6 Ghz

Bảo hành 3 năm

-37.14%
CPU Intel Core i5 4460 Up to 3.4Ghz, 6Mb cache, Tray
1,360,000 đ 3,000,000 đ

CPU Intel Core i5 4460 Up to 3.4Ghz, 6Mb cache, Tray

Bảo hành 36 tháng

-54.67%