Case & Nguồn PC

Nguồn thường  (Cũ)
60,000 đ 100,000 đ

Nguồn thường (Cũ)

Bảo hành 1 Tháng

-40.00%
Case máy bàn cũ
70,000 đ 100,000 đ

Case máy bàn cũ

-30.00%
Nguồn cũ máy bàn (PC) fan 8 cm
100,000 đ 150,000 đ

Nguồn cũ máy bàn (PC) fan 8 cm

Bảo hành 1 tháng

-33.33%
Nguồn Vision 550W Fan 12
200,000 đ 260,000 đ

Nguồn Vision 550W Fan 12

Bảo hành 1 năm

-23.08%
Nguồn Vision 650W Fan 12
210,000 đ 270,000 đ

Nguồn Vision 650W Fan 12

Bảo hành 1 năm

-22.22%
Case VSP V3711A
240,000 đ 300,000 đ

Case VSP V3711A

-20.00%
Case Venus Mini
240,000 đ 300,000 đ

Case Venus Mini

-20.00%
Case VSP M9
280,000 đ 320,000 đ

Case VSP M9

-12.50%
Case VSP M14
280,000 đ 320,000 đ

Case VSP M14

-12.50%
Case VSP 3006
290,000 đ 320,000 đ

Case VSP 3006

-9.38%
Nguồn máy tính mini
340,000 đ 360,000 đ

Nguồn máy tính mini

Bảo hành 6 tháng

-5.56%
Case SP Gaming 9902
350,000 đ 400,000 đ

Case SP Gaming 9902

-12.50%
Nguồn máy tính Raidmax 300W RX-300XT
450,000 đ 550,000 đ

Nguồn máy tính Raidmax 300W RX-300XT

Bảo hành 1 năm

-18.18%
Nguồn máy tính Raidmax 350W RX-350XT
500,000 đ 580,000 đ

Nguồn máy tính Raidmax 350W RX-350XT

Bảo hành 1 năm

-13.79%
Nguồn công suất thực EX2 475W (cũ)
550,000 đ 600,000 đ

Nguồn công suất thực EX2 475W (cũ)

Bảo hành 1 tháng

-8.33%
Nguồn công suất thực Antec BP300S 300W
550,000 đ 600,000 đ

Nguồn công suất thực Antec BP300S 300W

Bảo hành 1 năm

-8.33%
Nguồn máy tính Raidmax 400W RX-400XT
600,000 đ 650,000 đ

Nguồn máy tính Raidmax 400W RX-400XT

Bảo hành 1 năm

-7.69%
Case Xigmatek Scorpio
650,000 đ 790,000 đ

Case Xigmatek Scorpio

-17.72%
Nguồn máy tính Raidmax 500W RX-500XT
790,000 đ 800,000 đ

Nguồn máy tính Raidmax 500W RX-500XT

Bảo hành 1 năm

-1.25%
Nguồn công suất thực Xigmatek Centauro S 500W
950,000 đ 1,000,000 đ

Nguồn công suất thực Xigmatek Centauro S 500W

Bảo hành 2 năm

-5.00%
Nguồn công suất thực Antec 500W
950,000 đ 1,000,000 đ

Nguồn công suất thực Antec 500W

Bảo hành 1 năm

-5.00%
Nguồn công suất thực Huntkey ATX GS600 600W
1,050,000 đ 1,200,000 đ

Nguồn công suất thực Huntkey ATX GS600 600W

Bảo hành 1 năm

-12.50%
Nguồn Máy Tính Corsair VS500 500W – 80 Plus
1,150,000 đ 1,500,000 đ

Nguồn Máy Tính Corsair VS500 500W – 80 Plus

Bảo hành 1 năm

-23.33%