Case & Nguồn PC

Nguồn thường  (Cũ)
70,000 đ 100,000 đ

Nguồn thường (Cũ)

Bảo hành 1 Tháng

-30.00%
Case máy bàn cũ
70,000 đ 100,000 đ

Case máy bàn cũ

-30.00%
Nguồn cũ máy bàn (PC) fan 8 cm
70,000 đ 150,000 đ

Nguồn cũ máy bàn (PC) fan 8 cm

Bảo hành 1 tháng

-53.33%
Nguồn Vision 550W Fan 12
200,000 đ 260,000 đ

Nguồn Vision 550W Fan 12

Bảo hành 1 năm

-23.08%
Nguồn Vision 650W Fan 12
220,000 đ 270,000 đ

Nguồn Vision 650W Fan 12

Bảo hành 1 năm

-18.52%
Case VSP 3006/3008
290,000 đ 320,000 đ

Case VSP 3006/3008

-9.38%
Nguồn máy tính mini
310,000 đ 360,000 đ

Nguồn máy tính mini

Bảo hành 6 tháng

-13.89%
Nguồn máy tính Raidmax 300W RX-300XT
450,000 đ 550,000 đ

Nguồn máy tính Raidmax 300W RX-300XT

Bảo hành 1 năm

-18.18%
Nguồn máy tính công suất thực Huntkey 375W
480,000 đ 650,000 đ

Nguồn máy tính công suất thực Huntkey 375W

Bảo hành 1 năm

-26.15%
Nguồn máy tính Raidmax 400W RX-400XT
600,000 đ 650,000 đ

Nguồn máy tính Raidmax 400W RX-400XT

Bảo hành 1 năm

-7.69%
Nguồn máy tính Raidmax 500W RX-500XT
790,000 đ 800,000 đ

Nguồn máy tính Raidmax 500W RX-500XT

Bảo hành 1 năm

-1.25%
Nguồn công suất thực Antec 500W
950,000 đ 1,000,000 đ

Nguồn công suất thực Antec 500W

Bảo hành 1 năm

-5.00%
Nguồn công suất thực Huntkey ATX GS600 600W
1,070,000 đ 1,200,000 đ

Nguồn công suất thực Huntkey ATX GS600 600W

Bảo hành 1 năm

-10.83%
Nguồn GoldenFiel 1300W bitcoin 80plus Gold
3,100,000 đ 3,500,000 đ

Nguồn GoldenFiel 1300W bitcoin 80plus Gold

Bảo hành 1 năm

-11.43%
Nguồn công suất thực Xigmatek X-Calibre  1800W
3,350,000 đ 3,500,000 đ

Nguồn công suất thực Xigmatek X-Calibre 1800W

Bảo hành 1 năm

-4.29%
Nguồn cũ máy bàn (PC) fan 12 cm

Tạm hết hàng

Nguồn cũ máy bàn (PC) fan 12 cm

Bảo hành 1 tháng

Nguồn Vision 650W Fan 12

Tạm hết hàng

Nguồn Vision 650W Fan 12

Bảo hành 1 năm