Case & Nguồn PC

Nguồn thường  (Cũ)
60,000 đ 100,000 đ

Nguồn thường (Cũ)

Bảo hành 1 Tháng

-40.00%
Case máy bàn cũ
70,000 đ 100,000 đ

Case máy bàn cũ

-30.00%
Nguồn cũ máy bàn (PC) fan 8 cm
100,000 đ 150,000 đ

Nguồn cũ máy bàn (PC) fan 8 cm

Bảo hành 1 tháng

-33.33%
Nguồn Vision 550W Fan 12
200,000 đ 260,000 đ

Nguồn Vision 550W Fan 12

Bảo hành 1 năm

-23.08%
Case VSP M14
280,000 đ 320,000 đ

Case VSP M14

-12.50%
Case VSP M9
280,000 đ 320,000 đ

Case VSP M9

-12.50%
Case VSP 3006/3008
290,000 đ 320,000 đ

Case VSP 3006/3008

-9.38%
Nguồn máy tính mini
340,000 đ 360,000 đ

Nguồn máy tính mini

Bảo hành 6 tháng

-5.56%
Case SP Gaming 9902
350,000 đ 400,000 đ

Case SP Gaming 9902

-12.50%
Nguồn máy tính Raidmax 300W RX-300XT
450,000 đ 550,000 đ

Nguồn máy tính Raidmax 300W RX-300XT

Bảo hành 1 năm

-18.18%
Nguồn máy tính Raidmax 350W RX-350XT
500,000 đ 580,000 đ

Nguồn máy tính Raidmax 350W RX-350XT

Bảo hành 1 năm

-13.79%
Nguồn máy tính Raidmax 400W RX-400XT
600,000 đ 650,000 đ

Nguồn máy tính Raidmax 400W RX-400XT

Bảo hành 1 năm

-7.69%
Nguồn máy tính Raidmax 500W RX-500XT
790,000 đ 800,000 đ

Nguồn máy tính Raidmax 500W RX-500XT

Bảo hành 1 năm

-1.25%
Nguồn công suất thực Antec 500W
950,000 đ 1,000,000 đ

Nguồn công suất thực Antec 500W

Bảo hành 1 năm

-5.00%
Nguồn GoldenFiel 1300W bitcoin 80plus Gold
3,100,000 đ 3,500,000 đ

Nguồn GoldenFiel 1300W bitcoin 80plus Gold

Bảo hành 1 năm

-11.43%
Nguồn công suất thực Xigmatek X-Calibre  1800W
3,350,000 đ 3,500,000 đ

Nguồn công suất thực Xigmatek X-Calibre 1800W

Bảo hành 1 năm

-4.29%
Nguồn cũ máy bàn (PC) fan 12 cm

Tạm hết hàng

Nguồn cũ máy bàn (PC) fan 12 cm

Bảo hành 1 tháng

Nguồn Vision 650W Fan 12

Tạm hết hàng

Nguồn Vision 650W Fan 12

Bảo hành 1 năm