Case & Nguồn PC

Nguồn thường  (Cũ)
80,000 đ 100,000 đ

Nguồn thường (Cũ)

Bảo hành 1 Tháng

-20.00%
Nguồn máy tính eMaster ATX 602BR
240,000 đ 290,000 đ

Nguồn máy tính eMaster ATX 602BR

Bảo hành 2 năm

-17.24%
Case vsp V2860A
250,000 đ 280,000 đ

Case vsp V2860A

-10.71%
Nguồn Vision VSP 550W Fan 12
250,000 đ 280,000 đ

Nguồn Vision VSP 550W Fan 12

Bảo hành 2 năm

-10.71%
Case vsp 2861
250,000 đ 280,000 đ

Case vsp 2861

-10.71%
Case vsp 2873
250,000 đ 280,000 đ

Case vsp 2873

-10.71%
Case vsp 2862
250,000 đ 280,000 đ

Case vsp 2862

-10.71%
Case vsp 2871
250,000 đ 300,000 đ

Case vsp 2871

-16.67%
Case Vsp 2863
250,000 đ 300,000 đ

Case Vsp 2863

-16.67%
Case vsp 2865
250,000 đ 300,000 đ

Case vsp 2865

-16.67%
Case Vsp 2864
250,000 đ 300,000 đ

Case Vsp 2864

-16.67%
Nguồn Vision 650W Fan 12
260,000 đ 270,000 đ

Nguồn Vision 650W Fan 12

Bảo hành 1 năm

-3.70%
Nguồn Vision VSP 700W Fan 12Cm Chính Hãng
270,000 đ 290,000 đ

Nguồn Vision VSP 700W Fan 12Cm Chính Hãng

Bảo hành 1 năm

-6.90%
Nguồn XIGMATEK X-Calibre XCP-A300 300W (cũ)
290,000 đ 300,000 đ

Nguồn XIGMATEK X-Calibre XCP-A300 300W (cũ)

Bảo hành 1 tháng

-3.33%
 Nguồn máy tính vision VSP ATX 750W
290,000 đ 300,000 đ

Nguồn máy tính vision VSP ATX 750W

Bảo hành 1 năm

-3.33%
Case VSP 3008
320,000 đ 350,000 đ

Case VSP 3008

-8.57%
Nguồn máy tính SP mini 700w, chính hãng
320,000 đ 360,000 đ

Nguồn máy tính SP mini 700w, chính hãng

Bảo hành 12 tháng

-11.11%
Nguồn Segotep SP-650WATX 230W
340,000 đ 350,000 đ

Nguồn Segotep SP-650WATX 230W

Bảo hành 2 năm

-2.86%
Nguồn công suất thực Raidmax 300W RX-300XT
490,000 đ 550,000 đ

Nguồn công suất thực Raidmax 300W RX-300XT

Bảo hành 2 năm

-10.91%