Case & Nguồn PC

Nguồn thường  (Cũ)
80,000 đ 100,000 đ

Nguồn thường (Cũ)

Bảo hành 1 Tháng

-20.00%
Nguồn máy tính eMaster ATX 602BR
240,000 đ 290,000 đ

Nguồn máy tính eMaster ATX 602BR

Bảo hành 2 năm

-17.24%
Nguồn Vision VSP 550W Fan 12
250,000 đ 280,000 đ

Nguồn Vision VSP 550W Fan 12

Bảo hành 2 năm

-10.71%
Case vsp 2861
265,000 đ 280,000 đ

Case vsp 2861

-5.36%
Case vsp 2873
265,000 đ 280,000 đ

Case vsp 2873

-5.36%
Case vsp 2862
265,000 đ 280,000 đ

Case vsp 2862

-5.36%
Case Vsp 2863
265,000 đ 300,000 đ

Case Vsp 2863

-11.67%
Case vsp 2865
265,000 đ 300,000 đ

Case vsp 2865

-11.67%
Case Vsp 2864
265,000 đ 300,000 đ

Case Vsp 2864

-11.67%
 Nguồn máy tính vision VSP ATX 750W
290,000 đ 300,000 đ

Nguồn máy tính vision VSP ATX 750W

Bảo hành 1 năm

-3.33%
Nguồn XIGMATEK X-Calibre XCP-A300 300W (cũ)
290,000 đ 300,000 đ

Nguồn XIGMATEK X-Calibre XCP-A300 300W (cũ)

Bảo hành 1 tháng

-3.33%
Case VSP 3708
295,000 đ 350,000 đ

Case VSP 3708

-15.71%
Case VSP 3709
295,000 đ 350,000 đ

Case VSP 3709

-15.71%
Case VSP 3707
295,000 đ 350,000 đ

Case VSP 3707

-15.71%
Nguồn máy tính SP mini 700w, chính hãng
320,000 đ 360,000 đ

Nguồn máy tính SP mini 700w, chính hãng

Bảo hành 12 tháng

-11.11%
Nguồn Segotep SP-650WATX 230W
340,000 đ 350,000 đ

Nguồn Segotep SP-650WATX 230W

Bảo hành 2 năm

-2.86%
Nguồn máy tính VSP 350W
390,000 đ 450,000 đ

Nguồn máy tính VSP 350W

Bảo hành 2 năm

-13.33%
Nguồn Aerocool VX Plus 350W - Hàng Chính Hãng
450,000 đ 500,000 đ

Nguồn Aerocool VX Plus 350W - Hàng Chính Hãng

Bảo hành 24 Tháng

-10.00%
Nguồn công suất thực Raidmax 300W RX-300XT
490,000 đ 550,000 đ

Nguồn công suất thực Raidmax 300W RX-300XT

Bảo hành 2 năm

-10.91%