Case & Nguồn PC

Nguồn thường  (Cũ)
70,000 đ 100,000 đ

Nguồn thường (Cũ)

Bảo hành 1 Tháng

-30.00%
Case máy bàn cũ
70,000 đ 100,000 đ

Case máy bàn cũ

-30.00%
Nguồn cũ máy bàn (PC) fan 8 cm
70,000 đ 150,000 đ

Nguồn cũ máy bàn (PC) fan 8 cm

Bảo hành 1 tháng

-53.33%
Nguồn Vision 550W Fan 12
240,000 đ 280,000 đ

Nguồn Vision 550W Fan 12

Bảo hành 1 năm

-14.29%
Nguồn Vision 650W Fan 12
250,000 đ 270,000 đ

Nguồn Vision 650W Fan 12

Bảo hành 1 năm

-7.41%
Nguồn Vision VSP 700W Fan 12Cm Chính Hãng
260,000 đ 270,000 đ

Nguồn Vision VSP 700W Fan 12Cm Chính Hãng

Bảo hành 1 năm

-3.70%
Nguồn Antec BP300PS PRO 300W cũ
280,000 đ 340,000 đ

Nguồn Antec BP300PS PRO 300W cũ

Bảo hành 1 tháng

-17.65%
Case VSP 3006/3008
290,000 đ 320,000 đ

Case VSP 3006/3008

-9.38%
Nguồn Segotep SP-650WATX 230W
290,000 đ 350,000 đ

Nguồn Segotep SP-650WATX 230W

Bảo hành 2 năm

-17.14%
Nguồn máy tính Edra Ep900
290,000 đ 350,000 đ

Nguồn máy tính Edra Ep900

Bảo hành 1 năm

-17.14%
Nguồn máy tính mini
310,000 đ 360,000 đ

Nguồn máy tính mini

Bảo hành 12 tháng

-13.89%
Nguồn công suất thực Raidmax 300W RX-300XT
450,000 đ 550,000 đ

Nguồn công suất thực Raidmax 300W RX-300XT

Bảo hành 2 năm

-18.18%
Nguồn máy tính Raidmax 400W RX-400XT
600,000 đ 650,000 đ

Nguồn máy tính Raidmax 400W RX-400XT

Bảo hành 2 năm

-7.69%
Nguồn máy tính Segotep SG-B450HDL 450W
600,000 đ 700,000 đ

Nguồn máy tính Segotep SG-B450HDL 450W

Bảo hành 1 năm

-14.29%
Nguồn công suất thực Jetek  Q9800 800w (Cũ)
730,000 đ 850,000 đ

Nguồn công suất thực Jetek Q9800 800w (Cũ)

Bảo hành 1 tháng

-14.12%
Nguồn máy tính Raidmax 500W RX-500XT
790,000 đ 800,000 đ

Nguồn máy tính Raidmax 500W RX-500XT

Bảo hành 2 năm

-1.25%
Nguồn công suất thực Huntkey ATX GS600 600W
1,070,000 đ 1,200,000 đ

Nguồn công suất thực Huntkey ATX GS600 600W

Bảo hành 1 năm

-10.83%