Tất cả các thương hiệu Laptop

HP Elitebook 8440P vỏ kim loại, Core i5-520M Max 2.40GHz, HDD 320GB, RAM 4GB, 14″
3,890,000 đ 5,000,000 đ

HP Elitebook 8440P vỏ kim loại, Core i5-520M Max 2.40GHz, HDD 250GB, RAM 4GB, 14″

Bảo hành 1 tháng

5,000,000 VNĐ 3,890,000 VNĐ Mua Online

-22.2%
HP Elitebook 8440P vỏ kim loại, Core i5-520M Max 2.40GHz, HDD 320GB, RAM 4GB, 14″
3,950,000 đ 4,500,000 đ

HP Elitebook 8440P vỏ kim loại, Core i5-560M Max 3.2GHz, HDD 250GB, RAM 4GB, 14″

Bảo hành 1 tháng

4,500,000 VNĐ 3,950,000 VNĐ Mua Online

-12.22%
HP Elitebook 8440P vỏ kim loại, Core i5-520M Max 2.40GHz, HDD 320GB, RAM 4GB, 14″
4,190,000 đ 4,200,000 đ

HP Elitebook 8440P vỏ kim loại, Core i5-560M Max 3.20GHz, VGA rời NVS 3100M, HDD 250GB, RAM 4GB, 14″, Máy đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

4,200,000 VNĐ 4,190,000 VNĐ Mua Online

-0.23999999999999%
Dell Latitude E6330, i5 3320M 3.3GHz, RAM 4GB, SSD 120GB, 13.3″, Máy đẹp như mới
4,190,000 đ 5,000,000 đ

Dell Latitude E6320, i5 2520M 2.5GHz, RAM 4GB, HDD 250GB, 13.3″

Bảo hành 1 tháng

5,000,000 VNĐ 4,190,000 VNĐ Mua Online

-16.2%
Dell Latitude E6330, i5 3320M 3.3GHz, RAM 4GB, SSD 120GB, 13.3″, Máy đẹp như mới
4,250,000 đ 4,500,000 đ

Dell Latitude E6320, i5 2540M 2.5GHz, RAM 4GB, HDD 250GB, 13.3″, Máy đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

4,500,000 VNĐ 4,250,000 VNĐ Mua Online

-5.56%
Dell Latitude E5420, Core i5 2520M Max 3.2 Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB , 14″, đẹp như mới
4,350,000 đ 4,650,000 đ

Dell Latitude E5420, Core i5 2410M Max 2.9 Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB, 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

4,650,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ Mua Online

-6.45%
HP Elitebook 8460p, Core i5 2520M max 3.2Ghz, RAM 4GB, HDD 320GB , 14", đẹp như mới
4,350,000 đ 6,000,000 đ

HP Elitebook 8460p, Core i5 2410M max 2.9Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB , 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,000,000 VNĐ 4,350,000 VNĐ Mua Online

-27.5%
Laptop HP Probook 6560b Core i5 2520M Max 3.2Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB( chạy siêu nhanh), 15.6, đẹp như mới
4,390,000 đ 4,900,000 đ

Laptop HP Probook 6560b Core i5 2520M Max 3.2Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB, 15.6, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

4,900,000 VNĐ 4,390,000 VNĐ Mua Online

-10.41%
Dell Latitude E5420, Core i5 2520M Max 3.2 Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB , 14″, đẹp như mới
4,390,000 đ 4,650,000 đ

Dell Latitude E5420, Core i5 2430M Max 3.0 Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB, 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

4,650,000 VNĐ 4,390,000 VNĐ Mua Online

-5.59%
Dell Latitude E5420, Core i5 2520M Max 3.2 Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB , 14″, đẹp như mới
4,450,000 đ 6,000,000 đ

Dell Latitude E5420, Core i5 2520M Max 3.2 Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB , 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,000,000 VNĐ 4,450,000 VNĐ Mua Online

-25.83%
HP Elitebook 8460p, Core i5 2520M max 3.2Ghz, RAM 4GB, HDD 320GB , 14", đẹp như mới
4,490,000 đ 7,000,000 đ

HP Elitebook 8460p, Core i5 2540M max 3.3Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB, 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

7,000,000 VNĐ 4,490,000 VNĐ Mua Online

-35.86%
Laptop Dell Latitude E6420, Core I7 2620M max 3.4 Ghz, Ram 4GB, HDD 320GB, 14″, đẹp như mới
4,490,000 đ 5,000,000 đ

Laptop Dell Latitude E6420 Core I5 2430M Max 3.0 Ghz, Ram 4GB, HDD 250GB, 14″, Máy đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,000,000 VNĐ 4,490,000 VNĐ Mua Online

-10.2%
Dell Latitude E5430, Core i5 3210M max 3.1GHz, RAM 4GB, HDD 320GB, 14″, Đẹp như mới
4,490,000 đ 4,800,000 đ

Dell Latitude E5430, Core i5 2520M max 3.2GHz, RAM 4GB, HDD 250GB, 14″, Đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

4,800,000 VNĐ 4,490,000 VNĐ Mua Online

-6.46%
Dell Latitude E6330, i5 3320M 3.3GHz, RAM 4GB, SSD 120GB, 13.3″, Máy đẹp như mới
4,490,000 đ 4,900,000 đ

Dell Latitude E6330, i5 3320M 3.3GHz, RAM 4GB, HDD 320GB, 13.3″, Máy đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

4,900,000 VNĐ 4,490,000 VNĐ Mua Online

-8.37%
HP Elitebook 8460p, Core i5 2520M max 3.2Ghz, RAM 4GB, HDD 320GB , 14", đẹp như mới
4,490,000 đ 6,000,000 đ

HP Elitebook 8460p, Core i5 2520M max 3.2Ghz, RAM 4GB, HDD 320GB , 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,000,000 VNĐ 4,490,000 VNĐ Mua Online

-25.17%
Dell Latitude E5420, Core i5 2520M Max 3.2 Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB , 14″, đẹp như mới
4,490,000 đ 5,000,000 đ

Dell Latitude E5420, Core i5 2540M Max 3.3 Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB , 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,000,000 VNĐ 4,490,000 VNĐ Mua Online

-10.2%
Dell Latitude E6330, i5 3320M 3.3GHz, RAM 4GB, SSD 120GB, 13.3″, Máy đẹp như mới
4,550,000 đ 4,900,000 đ

Dell Latitude E6330, i5 3340M 3.3GHz, RAM 4GB, HDD 320GB, 13.3″, Máy đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

4,900,000 VNĐ 4,550,000 VNĐ Mua Online

-7.14%
Laptop Dell Latitude E6420, Core I7 2620M max 3.4 Ghz, Ram 4GB, HDD 320GB, 14″, đẹp như mới
4,550,000 đ 5,000,000 đ

Laptop Dell Latitude E6420 Core I5 2520M Max 3.2 Ghz, Ram 4GB, HDD 250GB, 14″, Máy đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,000,000 VNĐ 4,550,000 VNĐ Mua Online

-9%
Dell Latitude E5430, Core i5 3210M max 3.1GHz, RAM 4GB, HDD 320GB, 14″, Đẹp như mới
4,550,000 đ 4,800,000 đ

Dell Latitude E5430, Core i5 2430M max 3.0GHz, RAM 4GB, HDD 250GB, 14″, Đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

4,800,000 VNĐ 4,550,000 VNĐ Mua Online

-5.21%
Laptop Dell Latitude E6420, Core I7 2620M max 3.4 Ghz, Ram 4GB, HDD 320GB, 14″, đẹp như mới
4,590,000 đ 5,000,000 đ

Laptop Dell Latitude E6420 Core I5 2540M Max 3.3 Ghz, Ram 4GB, HDD 250GB, 14″, Máy đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,000,000 VNĐ 4,590,000 VNĐ Mua Online

-8.2%
Dell Latitude E5430, Core i5 3210M max 3.1GHz, RAM 4GB, HDD 320GB, 14″, Đẹp như mới
4,590,000 đ 6,000,000 đ

Dell Latitude E5430, Core i5 3320M Max 3.3 Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB, 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,000,000 VNĐ 4,590,000 VNĐ Mua Online

-23.5%
Dell Latitude E5430, Core i5 3210M max 3.1GHz, RAM 4GB, HDD 320GB, 14″, Đẹp như mới
4,690,000 đ 5,000,000 đ

Dell Latitude E5430, Core i5 3210M max 3.1GHz, RAM 4GB, HDD 320GB, 14″, Đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,000,000 VNĐ 4,690,000 VNĐ Mua Online

-6.2%
Dell Latitude E5430, Core i5 3210M max 3.1GHz, RAM 4GB, HDD 320GB, 14″, Đẹp như mới
4,750,000 đ 5,000,000 đ

Dell Latitude E5430, Core i5 3230M max 3.2GHz, RAM 4GB, HDD 320GB, 14″, Đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,000,000 VNĐ 4,750,000 VNĐ Mua Online

-5%
Laptop HP Probook 6570b, Core I5 3210M Max 3.1Ghz, Ram 4GB, SSD 120GB, chạy siêu nhanh, 15.6″
4,790,000 đ 5,500,000 đ

Laptop HP Probook 6570b, Core I5 3230M Max 3.2Ghz, Ram 4GB, HDD 250GB, 15.6″

5,500,000 VNĐ 4,790,000 VNĐ Mua Online

-12.91%
Dell Latitude E5520, Core i5 2540M max 3.3 Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB,15.6 inch, Đẹp như mới
4,790,000 đ 6,000,000 đ

Dell Latitude E5520, Core i5 2410M max 2.9 Ghz, RAM 4GB, HDD 320GB,15.6 inch, Đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,000,000 VNĐ 4,790,000 VNĐ Mua Online

-20.17%
Dell Latitude E6430, Core i7 3520M max 3.6 Ghz, Ram 4G, SSD 120GB, 14″, đẹp như mới
4,790,000 đ 6,000,000 đ

Dell Latitude E6430, Core i5 3210M max 3.1 Ghz, Ram 4G, HDD 320G 7200 RPM, 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,000,000 VNĐ 4,790,000 VNĐ Mua Online

-20.17%
Dell Latitude E5430, Core i5 3210M max 3.1GHz, RAM 4GB, HDD 320GB, 14″, Đẹp như mới
4,790,000 đ 6,100,000 đ

Dell Latitude E5430, Core i5 3340M max 3.4GHz, RAM 4GB, 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,100,000 VNĐ 4,790,000 VNĐ Mua Online

-21.48%
Dell Latitude E5520, Core i5 2540M max 3.3 Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB,15.6 inch, Đẹp như mới
4,850,000 đ 6,000,000 đ

Dell Latitude E5520, Core i5 2430M max 3.0 Ghz, RAM 4GB, HDD 320GB,15.6 inch, Đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,000,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ Mua Online

-19.17%
HP Elitebook 8470p, Core i5 3230M Max 3.2GHz, RAM 4GB, SSD 120GB, 14″, chạy cực nhanh, đẹp như mới
4,850,000 đ 5,500,000 đ

HP Elitebook 8470p, Core i5 3210M Max 3.1GHz, RAM 4GB, HDD 320GB 7200 RPM, 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,500,000 VNĐ 4,850,000 VNĐ Mua Online

-11.82%
HP Elitebook 8470p, Core i5 3230M Max 3.2GHz, RAM 4GB, SSD 120GB, 14″, chạy cực nhanh, đẹp như mới
4,890,000 đ 5,450,000 đ

HP Elitebook 8470p, Core i5 3320M Max 3.3GHz, RAM 4GB, HDD 320GB , 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,450,000 VNĐ 4,890,000 VNĐ Mua Online

-10.28%
Dell Latitude E5520, Core i5 2540M max 3.3 Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB,15.6 inch, Đẹp như mới
4,890,000 đ 6,000,000 đ

Dell Latitude E5520, Core i5 2540M max 3.3 Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB,15.6 inch, Đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,000,000 VNĐ 4,890,000 VNĐ Mua Online

-18.5%
Dell Latitude E6430, Core i7 3520M max 3.6 Ghz, Ram 4G, SSD 120GB, 14″, đẹp như mới
4,890,000 đ 5,000,000 đ

Dell Latitude E6430, Core i5 3320M max 3.3 Ghz, Ram 4G, HDD 320G 7200 RPM, 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,000,000 VNĐ 4,890,000 VNĐ Mua Online

-2.2%
Dell Latitude E6330, i5 3320M 3.3GHz, RAM 4GB, SSD 120GB, 13.3″, Máy đẹp như mới
4,950,000 đ 6,000,000 đ

Dell E6320, Core i7-2620M max 3.4 Ghz, Ram 4GB, HDD 320GB, 13.3″, máy đẹp như mới, chạy cực nhanh

Bảo hành 1 tháng

6,000,000 VNĐ 4,950,000 VNĐ Mua Online

-17.5%
Dell Latitude E5430, Core i5 3210M Max 3.1GHz, RAM 4GB, SSD 120GB khởi động win chỉ vài giây, 14", đẹp như mới
4,950,000 đ 5,000,000 đ

Dell Latitude E6430, Core i5 3340M max 3.4 Ghz, Ram 4G, HDD 320G, 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,000,000 VNĐ 4,950,000 VNĐ Mua Online

-1%
HP Elitebook 8470p, Core i5 3230M Max 3.2GHz, RAM 4GB, SSD 120GB, 14″, chạy cực nhanh, đẹp như mới
4,950,000 đ 5,600,000 đ

HP Elitebook 8470p, Core i5 3340M Max 3.4GHz, RAM 4GB, HDD 320GB 7200 RPM, 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,600,000 VNĐ 4,950,000 VNĐ Mua Online

-11.61%
Dell Latitude E5420, Core i5 2520M Max 3.2 Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB , 14″, đẹp như mới
5,050,000 đ 5,500,000 đ

Dell Latitude E5420, Core i5 2540M Max 3.3 Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB, 14″, chạy cực nhanh, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,500,000 VNĐ 5,050,000 VNĐ Mua Online

-8.18%
Laptop HP Probook 4540s Core i7 3632QM Max 3.2Ghz, RAM 4GB, HDD 320GB, 15.6″, Win 10 bản quyền, đẹp như mới
5,050,000 đ 5,500,000 đ

Laptop HP Probook 4540s Core i5 2450M Max 3.1Ghz, RAM 4GB, HDD 320GB, 15.6″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,500,000 VNĐ 5,050,000 VNĐ Mua Online

-8.18%
Laptop Dell Latitude E6420, Core I7 2620M max 3.4 Ghz, Ram 4GB, HDD 320GB, 14″, đẹp như mới
5,190,000 đ 7,000,000 đ

Laptop Dell Latitude E6420, Core I7 2620M max 3.4 Ghz, Ram 4GB, HDD 320GB, 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

7,000,000 VNĐ 5,190,000 VNĐ Mua Online

-25.86%
HP Elitebook 8460p, Core i5 2520M max 3.2Ghz, RAM 4GB, HDD 320GB , 14", đẹp như mới
5,190,000 đ 7,000,000 đ

HP Elitebook 8460p, Core i5 2540M max 3.3Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB, 14″, chạy siêu nhanh, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

7,000,000 VNĐ 5,190,000 VNĐ Mua Online

-25.86%
Dell Latitude E6330, i5 3320M 3.3GHz, RAM 4GB, SSD 120GB, 13.3″, Máy đẹp như mới
5,190,000 đ 5,700,000 đ

Dell Latitude E6330, i5 3320M 3.3GHz, RAM 4GB, SSD 120GB, 13.3″, Máy đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,700,000 VNĐ 5,190,000 VNĐ Mua Online

-8.95%
Laptop HP Probook 6560b Core i5 2520M Max 3.2Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB( chạy siêu nhanh), 15.6, đẹp như mới
5,190,000 đ 5,450,000 đ

Laptop HP Probook 6560b Core i5 2520M Max 3.2Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB( chạy siêu nhanh), 15.6, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,450,000 VNĐ 5,190,000 VNĐ Mua Online

-4.77%
HP Probook 4530s core i5 2540M Max 3.3Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB, chạy siêu nhanh 15.6″, Máy đẹp như mới
5,290,000 đ 5,500,000 đ

HP Probook 4530s core i5 2430M max 3.0Ghz, RAM 4GB, HDD 320GB, 15.6″, Máy đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,500,000 VNĐ 5,290,000 VNĐ Mua Online

-3.82%
HP Elitebook 8560p, Core i7 2630QM (CPU 8 nhân) max 2.9Ghz, Màn hình 15.6″ Full HD (1920×1080), RAM 4GB, HDD 250GB 7200 RPM, đẹp như mới
5,350,000 đ 6,000,000 đ

HP Elitebook 8560p, Core i5 2520M Max 3.2Ghz, Màn hình 15.6″, RAM 4GB, HDD 250GB, Máy đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,000,000 VNĐ 5,350,000 VNĐ Mua Online

-10.83%
Laptop HP Probook 4540s Core i7 3632QM Max 3.2Ghz, RAM 4GB, HDD 320GB, 15.6″, Win 10 bản quyền, đẹp như mới
5,390,000 đ 5,500,000 đ

Laptop HP Probook 4540s Core i5 3210M Max 3.1Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB 7200 RPM, 15.6″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,500,000 VNĐ 5,390,000 VNĐ Mua Online

-2%
Dell Latitude E5530, Core i5 3230M max 3.2GHz, RAM 4GB, HDD 320GB 7200 RPM, 14″, đẹp như mới
5,450,000 đ 5,500,000 đ

Dell Latitude E5530, Core i5 3230M max 3.2GHz, RAM 4GB, HDD 320GB, 15.6″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

5,500,000 VNĐ 5,450,000 VNĐ Mua Online

-0.91%
Dell E6510, Core i7 640M max 3.4 Ghz, VGA rời NVS 3100M, Ram 4GB, HDD 320GB, 15.6"
5,490,000 đ 6,000,000 đ

Dell E6510, Core i7 640M max 3.4 Ghz, VGA rời NVS 3100M, Ram 4GB, HDD 320GB, 15.6″

Bảo hành 1 tháng

6,000,000 VNĐ 5,490,000 VNĐ Mua Online

-8.5%
Laptop HP Elitebook 8570P Core i5-3320M Max 3.2 GHz, RAM 4GB, HDD 250GB, 15.6 inch, Máy đẹp như mới
5,490,000 đ 6,000,000 đ

Laptop HP Elitebook 8570P Core i5-3320M Max 3.2 GHz, RAM 4GB, HDD 250GB, 15.6 inch, Máy đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,000,000 VNĐ 5,490,000 VNĐ Mua Online

-8.5%
Laptop HP Probook 6570b, Core I5 3210M Max 3.1Ghz, Ram 4GB, SSD 120GB, chạy siêu nhanh, 15.6″
5,490,000 đ 5,800,000 đ

Laptop HP Probook 6570b, Core I5 3210M Max 3.1Ghz, Ram 4GB, SSD 120GB, chạy siêu nhanh, 15.6″

Bảo hành 1 tháng

5,800,000 VNĐ 5,490,000 VNĐ Mua Online

-5.34%
Dell Latitude E5520, Core i5 2540M max 3.3 Ghz, RAM 4GB, HDD 250GB,15.6 inch, Đẹp như mới
5,550,000 đ 6,500,000 đ

Dell Latitude E5520, Core i5 2520M max 3.2 Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB,15.6 inch, Chạy cực nhanh, Đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,500,000 VNĐ 5,550,000 VNĐ Mua Online

-14.62%
HP Elitebook 8470p, Core i5 3230M Max 3.2GHz, RAM 4GB, SSD 120GB, 14″, chạy cực nhanh, đẹp như mới
5,550,000 đ 6,000,000 đ

HP Elitebook 8470p, Core i5 3210M Max 3.1GHz, RAM 4GB, SSD 120GB, 14″, chạy cực nhanh, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,000,000 VNĐ 5,550,000 VNĐ Mua Online

-7.5%
Dell Latitude E6330, i5 3320M 3.3GHz, RAM 4GB, SSD 120GB, 13.3″, Máy đẹp như mới
5,590,000 đ 6,000,000 đ

Dell E6320, Core i7-2620M max 3.4 Ghz, Ram 4GB, SSD 120GB, 13.3″, máy đẹp như mới, chạy cực nhanh

Bảo hành 1 tháng

6,000,000 VNĐ 5,590,000 VNĐ Mua Online

-6.83%
HP Elitebook 8470p, Core i5 3230M Max 3.2GHz, RAM 4GB, SSD 120GB, 14″, chạy cực nhanh, đẹp như mới
5,650,000 đ 6,000,000 đ

HP Elitebook 8470p, Core i5 3230M Max 3.2GHz, RAM 4GB, SSD 120GB, 14″, chạy cực nhanh, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,000,000 VNĐ 5,650,000 VNĐ Mua Online

-5.83%
Dell Latitude E6430, Core i7 3520M max 3.6 Ghz, Ram 4G, SSD 120GB, 14″, đẹp như mới
5,650,000 đ 6,000,000 đ

Dell Latitude E6430, Core i5 3320M max 3.3 Ghz, Ram 4G, SSD 120GB, 14″, chạy siêu nhanh, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,000,000 VNĐ 5,650,000 VNĐ Mua Online

-5.83%
HP Probook 4530s core i5 2540M Max 3.3Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB, chạy siêu nhanh 15.6″, Máy đẹp như mới
6,090,000 đ 6,500,000 đ

HP Probook 4530s core i5 2540M Max 3.3Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB, chạy siêu nhanh 15.6″, Máy đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,500,000 VNĐ 6,090,000 VNĐ Mua Online

-6.31%
Dell Latitude E6430, Core i7 3520M max 3.6 Ghz, Ram 4G, SSD 120GB, 14″, đẹp như mới
6,150,000 đ 6,500,000 đ

Dell Latitude E6430, Core i7 3520M max 3.6 Ghz, Ram 4G, SSD 120GB, 14″, đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

6,500,000 VNĐ 6,150,000 VNĐ Mua Online

-5.38%
HP Elitebook 840 G1, Core I5 4300U Max 2.9 Ghz, Ram 4GB, HDD 320GB Sata III, VGA rời HD 8750M, 14 inch, Mỏng, Đẹp như mới
6,290,000 đ 7,800,000 đ

HP Elitebook 840 G1, Core I5 4300U Max 2.9 Ghz, Ram 4GB, HDD 320GB Sata III, 14 inch, Mỏng, Đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

7,800,000 VNĐ 6,290,000 VNĐ Mua Online

-19.36%
Laptop doanh nhân vỏ kim loại HP Elitebook 8460p, Core i7 2640M 3.5GHz, RAM 4GB, SSD 120GB HDD 320GB, 14"
6,550,000 đ 7,990,000 đ

Laptop doanh nhân vỏ kim loại HP Elitebook 8460p, Core i7 2640M 3.5GHz, RAM 4GB, SSD 120GB HDD 320GB, 14″

Bảo hành 1 tháng

7,990,000 VNĐ 6,550,000 VNĐ Mua Online

-18.02%
Dell Latitude E5440, Core i5 4300u max 2.9 Ghz, Ram 4G, HDD 320GB 7200 RPM, 14″, Máy đẹp như mới
6,690,000 đ 7,000,000 đ

Dell Latitude E5440, Core i5 4300u max 2.9 Ghz, Ram 4G, HDD 320GB 7200 RPM, 14″, Máy đẹp như mới

Bảo hành 1 tháng

7,000,000 VNĐ 6,690,000 VNĐ Mua Online

-4.43%
×

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG CỦA BẠN

Khách hàng đã có tài khoản

Đặt hàng không cần tài khoản

*

*

*