Đà Lạt Laptop - Số ĐKKD 42016149A do UBND TP Đà Lạt cấp ngày 10 tháng 07 năm 2015

Giấy phép kinh doanh: Đà Lạt Laptop - Số ĐKKD 42016149A do UBND TP Đà Lạt cấp ngày 10 tháng 07 năm 2015