Bảng giá thu mua tại Đà Lạt Laptop

CPU cũ: Thu bằng 2/3 giá bán hàng cũ tại Đà Lạt Laptop

VGA cũ: Thu bằng 1/2 giá bán hàng cũ hoặc 1/3 giá mới tại Đà Lạt Laptop

RAM PC, Laptop cũ:

+1GB: thu 30K

+2GB: thu từ 100K – 120K tùy thương hiệu

+4GB: thu thừ 250K – 300K tùy thương hiệu

+8GB: thu từ 600K – 650K tùy thương hiệu

HDD Laptop cũ:

+80GB: thu 130K

+160GB: thu 180K

+250GB: thu 250K

+320GB: thu 300K

+500GB: thu 400K

+1TB: thu 600K

HDD PC cũ: 

+80GB: thu 60K

+160GB: thu 100K

+250GB: thu 150K

+320GB: thu 200K

+500GB: thu 270K

+1TB: thu  380K

+2TB: thu 580K

+3TB: thu 780K

SSD cũ:  (Chỉ thu hàng chính hãng, ko thu SSD hàng cty nếu không có tem của Đà Lạt Laptop)

+120GB: thu từ 500K-600K tùy thương hiệu

+240GB: thu từ 800K – 900K tùy thương hiệu

Màn hình LCD:

+17″ vuông: thu từ 300K – 450K tùy chất lượng hình ảnh

+19″ vuông: thu từ 400K-450K tùy chất lượng hình ảnh

+ 19″ Wide: thư từ 500K-600K tùy chất lượng hình ảnh

+20″ Wide: thu từ 550K – 600K tùy chất lượng hình ảnh

+22″ Wide: thu từ 800K – 1000K tùy chất lượng hình ảnh

+24″ Wide: thu từ 1000K – 1200K tùy chất lượng hình ảnh

Mainboard: (Chỉ thu main Gigabyte, Asus, các hãng khác bớt nữa giá)

+G31: 300K

+G41: 350K

+H61: 350K

+B75: 450K

+H81: 250K

+B85: 400K

+H110: 600K

Các thiết bị khác vui lòng liên hệ trực tiếp: 0982111300 – 0944111300