Máy Bàn

1,000,000 đ 1,500,000 đ

Máy bàn cũ E7600, Main Gigabyte 945, RAM 2GB, HDD 80GB

Bảo hành 3 năm

1,500,000 VNĐ 1,000,000 VNĐ Mua Online

-33.33%
1,690,000 đ 2,000,000 đ

Máy bàn cũ E7500, Mainboard Gigabyte G31, RAM 4GB, HDD 160GB

2,000,000 VNĐ 1,690,000 VNĐ Mua Online

-15.5%
Máy bàn cũ E7500, Mainboard Gigabyte G31, RAM 4GB, HDD 160GB
1,890,000 đ 2,100,000 đ

Máy bàn cũ E7500, Case mới, Nguồn mới, Mainboard Gigabyte G31, RAM 4GB, HDD 160GB

Bảo hành 3 năm

2,100,000 VNĐ 1,890,000 VNĐ Mua Online

-10%
2,290,000 đ 2,700,000 đ

Máy bàn cũ Q8300, RAM DDR3 4GB, HDD 160GB, Nguồn công suất thực Cooler Master 350W

Bảo hành 3 năm

2,700,000 VNĐ 2,290,000 VNĐ Mua Online

-15.19%
Máy bàn G630, Main Gigabyte H61, RAM 4GB, HDD 250GB
2,800,000 đ 3,500,000 đ

Máy bàn G860, Main Gigabyte H61, RAM 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

3,500,000 VNĐ 2,800,000 VNĐ Mua Online

-20%
Case VSP V3741A
3,800,000 đ 4,000,000 đ

Máy bàn i5 2400 max 3.4Ghz, Mainboard Gigabyte H61, RAM 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

4,000,000 VNĐ 3,800,000 VNĐ Mua Online

-5%
Máy bàn G3260, 3.3Ghz, RAM 4GB, Main Gigabyte H81, HDD 250GB
4,000,000 đ 5,000,000 đ

Máy bàn G3260, 3.3Ghz, RAM 4GB, Main Gigabyte H81, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

5,000,000 VNĐ 4,000,000 VNĐ Mua Online

-20%
Máy bàn Core i3 2120 3.3Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB, chạy cực nhanh
4,250,000 đ 5,000,000 đ

Máy bàn i5 3470 max 3.5Ghz, Mainboard Gigabyte H61, RAM 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

5,000,000 VNĐ 4,250,000 VNĐ Mua Online

-15%
Máy bàn i3 4160, 3.6Ghz, SSD 120GB, RAM 4GB, Main Gigabyte H81 (Khởi động Win chỉ 3 giây)
4,250,000 đ 5,000,000 đ

Máy bàn i5 2400s max 3.3Ghz, Mainboard Gigabyte H61, RAM 4GB, SSD 120GB

Bảo hành 3 năm

5,000,000 VNĐ 4,250,000 VNĐ Mua Online

-15%
Máy bàn Core i3 2120 3.3Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB, chạy cực nhanh
4,450,000 đ 52,000,000 đ

Máy bàn i5 3570 max 3.8Ghz, Mainboard Gigabyte H61, RAM 4GB, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

52,000,000 VNĐ 4,450,000 VNĐ Mua Online

-91.44%
Máy bàn i3 4160, 3.6Ghz, SSD 120GB, RAM 4GB, Main Gigabyte H81 (Khởi động Win chỉ 3 giây)
4,450,000 đ 4,700,000 đ

Máy bàn i5 2400 max 3.4Ghz, Mainboard Gigabyte H61, RAM 4GB, SSD 120GB

Bảo hành 3 năm

4,700,000 VNĐ 4,450,000 VNĐ Mua Online

-5.32%
Máy bàn G3260, 3.3Ghz, SSD 120GB, RAM 4GB, Main Gigabyte H81
4,700,000 đ 5,300,000 đ

Máy bàn G3260, 3.3Ghz, SSD 120GB, RAM 4GB, Main Gigabyte H81 (Khởi động Win chỉ 3 giây)

Bảo hành 3 năm

5,300,000 VNĐ 4,700,000 VNĐ Mua Online

-11.32%
Máy bàn i3 4160, 3.6Ghz, RAM 4GB, Main Gigabyte H81, HDD 250GB
5,300,000 đ 6,000,000 đ

Máy bàn i3 4170, 3.7Ghz, RAM 4GB, Main Gigabyte H81, HDD 250GB

Bảo hành 3 năm

6,000,000 VNĐ 5,300,000 VNĐ Mua Online

-11.67%
Máy bàn i3 4160, 3.6Ghz, SSD 120GB, RAM 4GB, Main Gigabyte H81 (Khởi động Win chỉ 3 giây)
5,800,000 đ 6,500,000 đ

Máy bàn i3 4130, 3.4Ghz, SSD 120GB, RAM 4GB, Main Gigabyte H81 (Khởi động Win chỉ 3 giây)

Bảo hành 3 năm

6,500,000 VNĐ 5,800,000 VNĐ Mua Online

-10.77%
Máy bàn i3 4160, 3.6Ghz, SSD 120GB, RAM 4GB, Main Gigabyte H81 (Khởi động Win chỉ 3 giây)
6,000,000 đ 6,800,000 đ

Máy bàn i3 4170, 3.7Ghz, SSD 120GB, RAM 4GB, Main Gigabyte H81 (Khởi động Win chỉ 3 giây)

Bảo hành 3 năm

6,800,000 VNĐ 6,000,000 VNĐ Mua Online

-11.76%
Máy bàn i3 4160, 3.6Ghz, SSD 120GB, RAM 4GB, Main Gigabyte H81 (Khởi động Win chỉ 3 giây)
6,600,000 đ 7,000,000 đ

Máy bàn i3 6100, 3.7Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB, Main Gigabyte H110M (Khởi động Win chỉ 3 giây)

Bảo hành 3 năm

7,000,000 VNĐ 6,600,000 VNĐ Mua Online

-5.71%
Máy bàn i3 4160, 3.6Ghz, SSD 120GB, RAM 4GB, Main Gigabyte H81 (Khởi động Win chỉ 3 giây)
7,500,000 đ 8,000,000 đ

Máy bàn i5 4460, 3.2Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB, Main Gigabyte H81 (Khởi động Win chỉ 3 giây)

Bảo hành 3 năm

8,000,000 VNĐ 7,500,000 VNĐ Mua Online

-6.25%
Máy bàn G3260, 3.3Ghz, SSD 120GB, RAM 4GB, Main Gigabyte H81
7,600,000 đ 8,600,000 đ

Máy bàn i5 4570, Max 3.6Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB, Main Gigabyte H81 (Khởi động Win chỉ 3 giây)

Bảo hành 3 năm

8,600,000 VNĐ 7,600,000 VNĐ Mua Online

-11.63%
Máy bàn i3 4160, 3.6Ghz, SSD 120GB, RAM 4GB, Main Gigabyte H81 (Khởi động Win chỉ 3 giây)
8,500,000 đ 8,900,000 đ

Máy bàn i5 7500, max 3.8Ghz, RAM 4GB, SSD 120GB, Main Gigabyte H110M (Khởi động Win chỉ 3 giây)

Bảo hành 3 năm

8,900,000 VNĐ 8,500,000 VNĐ Mua Online

-4.49%
×

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG CỦA BẠN

Khách hàng đã có tài khoản

Đặt hàng không cần tài khoản

*

*

*